Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
magie
 
 
 
 
 
 

Velká moc přináší velkou odpovědnost….

Nikdy netrestej více,než je nezbytně nutné….
 
 
 
 
 
 
CO je magie???
 
Magická síla je energie do jisté míry jako každá jiná, například elektřina. Dá se vodit, směřovat a ukládat a používat mnoha rozličnými způsoby. Ovšem zatím co elektřina má pořád stejnou podstatu (nanejvýše se užije jako střídavý nebo stejnosměrný proud), magie má tisíce, ba ještě mnohem víc podob, forem a tvarů, které působí různě, projevují se různě a také se do značné míry jinak vyvolávají a užívají. Je nejen jinak silná, ale i jinak "barevná," může mít různá tempa a je-li spoutána nějakou vůlí, i jiné tvary. Zatímco třeba teplo nebo elektřina jsou energie dost hrubé a jen málo ovlivnitelné vůlí, magie je naopak ve své podstatě (ne vždy už ve svých projevech) síla jemná, která snadno a přirozeně reaguje na naše myšlení, emoce a snahy, a veškerý princip učení se magických umění je vlastně jen o tom jak:
- uvěřit, že jsme magického konání schopní
- uvolnit se a přizpůsobit tělo i mysl natolik, aby magie mohla volně proudit
- naučit se tuto energii přesněji formovat a vysílat
- naučit se tuto energii hromadit, přesouvat a jinak s ní manipulovat
Magie je tedy v zásadě jednoduchá a přirozená věc a stejně takové je i její používání. Někdo s jejím používáním souhlasí a někdo je tvrdě proti, faktem zůstává, že magii v její slabší a necvičené formě praktikuje dnes a denně každý z nás. V horším případě jsou to slabé neutrální kletby a výhrůžky jako: "počkej ty …, to si vypiješ!" a nebo dokonce cílené proklínání: "kéž taky zažiješ takovou bolest ty…!" Nemají sice podporu cvičené mysli magika, zato je často nesou emoce a ty když vyplouvají na povrch dokážou vzít s sebou víc magické síly než kolik průměrný magik v současnosti dokáže při normálním rituálu vyprodukovat. Vyvarujete se takového chování a když už něco takového řeknete, zkuste se napřed uklidnit a nedávat do toho sílu. Když už klejete a nadáváte, je lepší klít neutrálně (staré, dobré, vyzkoušené do p…) než "to jsem ale nešika," čímž na sebe vlastně nešikovnost magicky vážete. Ideální by bylo naučit se ovládat se a tuto zlou energii ve chvíli zloby nevypouštět, a jednou za čas jí vypustit ve velké míře ve chvíli, kdy nejsou přítomny žádné aktuální špatné emoce a kdy pouštíte spíše neutrální sílu na místě, kde to neškodí. Touto komplikovanou větou jsem chtěl říct, že zdraví náramně prospěje jít se občas vyřvat do lesa nebo jinam do přírody, kde vás většinou nikdo neslyší a zvířátka vám tu chvilku jistě prominou. Vy si ulevíte a s trochou štěstí ani následující den nebudete chraptět…

Stejně tak, abych vás potěšil a uklidnil, dělá každý z nás i magii pozitivní. Každý vřelý úsměv nebo slůvko uvolní kapku dobré síly, každá pochvala jako: "jsi šikovný" vytvoří malou pozitivní vazbu, většinou dokonce oboustrannou a tedy pro oba prospěšnou. V každém pohlazení, polibku, ale i podání ruky je troška té dobré magie, činíme-li to upřímně, rádi a bez špatných postranních úmyslů. Stejně tak každé vysvětlení, zveřejnění pravdy a nebo naopak vyvrácení lži ničí zlou sílu a narušuje v našem životě tak běžné negativní vazby. Když zamilovaný upřímně zašeptá nebo napíše miluji tě, předá tím velkou porci té nejryzejší energie, která příjemci pomáhá a léčí ho opět po všech stránkách. Dobrou energii po troškách uvolňují všichni dobří lidé, kamarádi mezi sebou a některé typy osobností (třeba správná obsluha v čajovně), které ji šíří prostě všem.
 
 
Jak na to ???

Zpěv a hudba
Ano, zpěv uvolňuje spoustu energie a specifické texty zpívané procítěně a s jasným vědomým cílem naplnit smysl těchto slov jsou magickou praxí, vzorným příkladem jsou kostelní chóry, jakkoliv vám to bude většina kněží zuby nehty vyvracet a popírat. Stejně tak pohani rytmicky zpívají k uvolnění síly a často u toho i tancují, ale o tom až dále. Specifickou formou zpěvu či chcete-li rytmické recitace jsou mantry, modlitby převážně v sanskrtu, ale i hindštině a bengálštině, rytmické a melodické, z nichž mnohé působí na tělo nejen duchovní formou, ale i přímo vytvářenými vibracemi, kterými navozují specifické stavy a mohou tak například povzbuzovat, uklidňovat či léčit, a tím, že rozechvívají i magickou sílu pak třeba i konají takové malé zázraky, shromažďují štěstí a pozitivní energii. Jen se musíme při používání naprosté většiny přenést přes jména bohů hinduistického panteonu, což mě osobně zcela nečiní potíže, ale ne každý to musí tak dobře snášet.
I hudebními nástroji lze konat magii, ať už je to bubínek (častý šamanský nástroj) k pozdvižení síly a nebo naopak takové dijerido, které uklidňuje a sílu harmonizuje a mírní. Většina nástrojů má i magické přiřazení k živlům, a lze je tedy použít k vyvolání živlu a nebo nakumulování jeho typu energie.
Tanec
Každý tanec, ať už lidové nebo i takové tango, má v sobě plno síly. Ovšem ten typ tanců, který se používá k magii bývá většinou jednoduchý (zcela opačné výjimky potvrzují pravidlo), silně rytmický, pravidelný, a doprovázený stejnou hudbou, třeba se tančí i s chřestítky nebo malým bubínkem, kterým přizvukujeme do rytmu. Jedna z prvních forem magie byl právě tanec šamanů a nezřídka i lovců pomalovaných a oděných do zvířecích kůží, kteří za zvuku bubnů napodobovali zvíře a jeho lov, což jim přinášelo štěstí a sílu při dalším lovu. Tanec je mocnou formou magie i dnes, buď v kombinaci s jinými prvky magie a nebo jako prostředek k dosažení transu (opět hlavně šamanská záležitost) a zároveň je dobrou formou relaxace a oslavy, ať už jako součást rituálu nebo samostatně… Vždyť co jsou diskotéky a podobné akce jiného, než moderní a nerituální obdoby dávných oslav, dnes slouží už bez magického cíle (natož společného) k vybití energie, a jako takové je navštěvují hlavně ti, co ze sebe potřebují něco nahromaděného dostat ať už je to cokoliv…
Svíčky
Snad ve všech vírách a kulturách je oheň nějakým způsobem posvátný. Plamen je symbolem síly, očisty, energie a změn - transformace. Plamen svíčky zůstal i u mnohých křesťanů znakem naděje, který nese jejich modlitby vzhůru k Bohu - vždyť to je jeden z důvodů proč se v kostele zapalují svíčky - tím druhým je podání oběti. Dnes, v době kdy chápeme symboliku a známe její sílu (např. pocity, jež dokáže vyvolat svastika…) už nemá žádný smysl se uchylovat k velkým obětem. Ve všech vírách se dnes už formálně obětuje jen symbolicky - vůně kadidla či pálených bylin, rozhozené okvětní plátky růží, nebo právě zapálená svíce a podobně… Nemá o moc větší efekt dávat velké oběti a dnes už se to "nenosí" v žádném z konvexních ani ve většině alternativních náboženství. Svíčka je osvětlením, symbolem a obětí, a stejně tak může být prostředkem, skrze který usměrníme naši sílu při kouzlení. Pro tu příležitost volíme vhodné barvy a podobně, ale to je již v části zabývající se konkrétně kouzly.
Šňůry
Mají hned dvojí symboliku - uzly, které zavazují energii do neviditelných sfér a souvislostí aby pro nás pracovala, a provazy důtky, které jsou v některých kultech (jako Wicca) užívány pro znázornění smrti a znovuzrození, jako symbolika nabytí svobody, když jsou před koncem rituálu přeťaty. Nejprve ke šňůrové magii - prostě se zvolí vhodný špagát nebo i hedvábná šňůrka, a se zaříkáním se váží uzly, do nichž tím vkládáme sílu. Je to poměrně běžná forma magie, z této symboliky vychází psychologická pomůcka uzle na kapesníku, která krom připomenutí, že něco máme udělat, už tím, že vědomě a pečlivě zavážeme uzel s vírou, že to pomůže vzpomenout si, je vlastně malým kouzlem, a také ve většině případů poměrně účinných.
Loutky
Woodoo, styl šamanské víry a magie, který do západních očí dorazil jen v okleštěném pohledu "píchání do loutek, které opravdu funguje na oběť" se v Evropské tradici vlastně nikdy nepoužíval, pomineme-li přejaté výstřelky koncem renesance a po ní v rádoby magických kruzích snad až dodnes, ale je známo mnoho lokálních obdob této magie, používaných v pozitivní formě v lidovém léčitelství.
Experiment
A na závěr jeden experiment, který vás přesvědčí o existenci sil mimo těch, o kterých učí moderní medicína a fyzika. Na niť nebo tenký provázek uvažte jehlu nebo nějaké improvizované kyvadélko (lze použít i malé rybářské olůvko ale když koupíte hotové siderické kyvadélko, není co řešit…) Na čistý papír nakreslete rovnoramenný kříž. Uchopte kyvadélko na niti tak, aby mělo od vaší ruky nejméně 20cm průvěs. A teď zkuste, jen silou myšlenek, bez pohybu ruky rozhoupat kyvadlo. Doleva doprava, pak nahoru dolů, pak kroužit po směru a proti směru hodinových ručiček. Stačí chvilka času a opravdu chtít - a ejhle, ono to funguje. Na rozdíl od jiných technik je to snadné a rychlé a funguje to skoro každému. S trochou cviku se rozhoupe ihned na vaše přání a bude se točit opravdu hodně. Pak se ho lze i ptát (dohodněte si s ním ano/ne, já mám ano pravotočivé a ne levotočivé ale někdo to má i jinak…) na věci z vašeho podvědomí i jiné… Málokdy se mýlí, a když, tak je to proto, že jste ho ovlivnili. Zkuste si to… tak co, ještě nevěříte na magické síly?
 
Zaklínadla


Aby zaklínadla fungovala, je třeba především věřit v existenci magie jako takové a sílu samotných čaromocných slov. Brát svět POZITIVNĚ a UŽÍVAT ČAROMOCNÁ SLOVA POZITIVNĚ. "Nikdo není dokonalý." Kolikrát už jsme to slyšeli? Opak je pravdou. "Každý jednotlivý tvor, projev Bytí, je DOKONALÝ." To proto, že v sobě má dokonalou Duši, jež třeba přišla na svět vyzkoušet si negativní úděl, či úděl moci - a neuspěla. Příkladem zážitku takové Duše může být Adolf Hitler. Narodil se z pohledu okolí méněcenný a stal se mocným. Nedokázal se však zbavit komplexů a stát se dobrým. Třeba se jeho duše už vrátila. Třeba dřímá v těle Sadáma Husajna, ale třeba také v těle G. Bushe - v tom případě se již s mocí dokázala prakticky vypořádat a její úděl v příštím životě bude jiný, vyšší.

Také je důležité věřit v existenci více sfér, tedy zejména světa forem, kde žijeme a Neviditelného světa, protože naše běžné čarování probíhá právě zrcadlením naší energie v Neviditelném světě. (Též Duhový svět, myšlen je vyšší astrál.)

Je dobré nějak uznat princip karmy (pokud možno i reinkarnace) a UVĚŘIT MU. Cokoliv se vám stane, je vaše vina (někdy nevědomé rozhodnutí Duše, jež mysl nemůže ovlivnit), ale nemá smysl se obviňovat, nic není nenapravitelné. Kde jsem pohořel, a nelze to zlepšit, tam neplýtvám energií a pozitivně působím jinde. Měli bychom žít pro DOBRO. Dobro své, dobro všech a všeho. Pro Dobro nejen v naší, ale i ve všech ostatních sférách.


A zde jsou úvodní čaromocná slova, jež mají být vaším požehnáním a průvodcem. Platí jen tehdy, budete-li chtít. (Přejato od M. Weintein, Pozitivní Magie)

Je jediná Síla, jež pohybuje Měsícem,
prostupuje tebe.
Síla, jež rozzářila Slunce,
rozzáří i tvůj život.
Je ženská a je mužská,
je oblakem i deštěm,
ukryta sídlí ve zvlhlé zemi,
v kořenech a v klíčících semenech.
To ona zvedá vítr.
Je veškerý život, zrozený i nezrozený,
na této Pláni i v rovině příští.
Viditelná i neviditelná,
na planetě i hvězdě.
Je nekonečná, žehnající a ochraňující,
hojí a tvoří;
Míří kupředu i zpět v Čase,
proniká celým vesmírem -
v tomto životě, a myriádách životů, jež teprve nastanou,
jakož i v životech minulých.
Tato Síla je tvojí Sílou
a je i mojí,
je Bohyní a Bohem.
Využij ji, pro blaho veškerenstva
a v souladu se svobodnou vůlí všech,
s vyrovnanou myslí a s radostí -
aby požehnala tvému životu.
A tak se staň.

Tato slova nejsou ale úplně vzornou ukázkou toho, jak by to mělo vypadat. Jak se totiž říká i ve Wiccan Rede, Radě čarodějnicím, "chceš-li zaklít slovem svým, zaklínadlem nechť je rým". Nejlepší zaklínání jsou rytmické, veršované texty, které jsou dobře zapamatovatelné a mají ve svém znění sílu. Lépe potom působí na naší mysl, tím i na energii a kouzlo celé. Takže ať už přejímáte, překládáte nebo vymýšlíte vlastní zaklínadla - nebojte se veršování!

Zrýmovanou formu svého přání pak (třeba v kombinaci s jinými rituály) pak zpívejte, třeba tančíce dokola ve svém kruhu. O jiných podobách magie a jejího použití píšu v článcích o magii svíček a ještě se k nim možná vrátím v tomto cyklu.

 

Magie svíček I.

 Svíčková magie je jedním z nejčastějších, nejjednodušších a nejbezpečnějších typů kouzlení, a proto vás s ním seznámím. Veškeré tyto návody však předpokládají, že již víte jak se vytváří čarodějnický kruh a máte alespoň nějaké povědomí o magické práci.

Předcházející přípravy
Přečtěte si pozorně celý soubor článků.
Rozhodněte se pro co budete kouzlit, a jaké přesně prostředky užijete.
Nakupte vše potřebné a začněte s vlastní přípravou.

Oltář
Můžete použít cokoliv s dostatečně plochým vrškem, buďte tvořiví... Jako přehoz je docela vhodná bílá, protože je nejuniverzálnější, ale při čarování za určitým účelem můžeme i přehoz oltáře přizpůsobit - opět platí- buďte kreativní! Pamatujte, že svíčková magie se většinou provádí ve stísněných prostorech, a proto výzdobu a podobně volte co nejjednodušeji a prostě, zejména svícny.
Kadidlo
Typ je přizpůsobený typu kouzla, a nebo, pokud ovšem nemáte seznam bylin a příležitostí k jejich užití, zvolte prostě vaši oblíbenou. Dobře se jako kuřidlo osvědčil sporýš, který dodává mystickou, tajemnou atmosféru, avšak stále platí - nejste omezení! nic není vytesáno do kamene - buďte tvořiví! Kuřidlo (kadidlo) znázorňuje Vzduch, protože stoupající kouř vynáší naše tužby až k Nekonečnu... Já osobně pálím starý dobrý univerzální santal.
Příprava k rituálu
Jako základ přípravy na rituál si dopřejte krásnou relaxační koupel. Přidejte hrst mořské soli k očištění od vibrací*. Zapalte pár svíček, zhasněte světlo a relaxujte. Zbavte svou mysl veteše nashromážděné v průběhu dne. Kapku si zavizualizujte - představte si jak z vás voda smývá vše zlé, nejen špínu, ale i veškeré vibrace, negativní energie a únavu... Je důležité aby mysl byla před magickou prácí očištěna a uvolněná. Není to jako kopat zákopy.
* I pokud není čas se koupat, trošku se osprchujte a při mytí použijte i trošku soli rozetřené po těle a pak spláchnuté, čistí to auru a je to vhodné před jakýmkoliv rituálem.
Typy svíček
Jakýkoliv druh a typ svíčky může být pro magii použit, pokud byl řádně očištěn a posvěcen k čarodějnému použití. Ačkoliv svíce z včelího vosku jsou drahé (a barvené se těžko shánějí), jsou vhodnější než svíčky klasické, protože jsou přírodního původu. a jako u každého nástroje platí, že přírodní nebo dokonce vlastnoručně vyrobené svíčky mají větší moc než běžné koupené.
Očištění a vysvěcení
Toto je velmi důležitý krok a neměl by být vypuštěn. Očištění zbaví svíčku všech negativních vibrací, které získala během své dlouhé cesty od hroudy vosku až na váš oltář. Stejně jako cokoliv jiného ve vašem kruhu i svíčky musí být co nejvíce očištěny od psychických vibrací. Ponořte svíčku do mořské soli, a požádejte Pána a Paní aby ji požehnali. Dala by se sehnat fráze, ale lepší je když vychází přímo z vašeho srdce.
Pomazání svíček
Toto je stejně důležitý krok jako každý jiný, a je již přímou součástí samotného rituálu. Použijte takový olej jako uznáte za vhodné, a nebo jej přizpůsobte cíli kouzla. doporučovaný je například lotosový vonný olejíček, ale nic vás nezavazuje ani není kázáno... Důležitý je směr potírání svíce. Aby jste něco přivolali, chcete-li něco získat, namažte svíci směrem od vrcholu ke středu a potom od spodku ke středu. Pro zapuzení čehokoliv natírejte olej od středu svíčky směrem k oběma jejím koncům. nikdy nemažte svíčku tam a zpět, neboť to oslabuje záměr. Sklepněte zbytek oleje na místo svého třetího oka a hrudní kost. A pak řekněte toto:
"Očišťuji tuto svíci ve jménu Pána a Paní. Nechť hoří se silou a posláním světla."
Pak uveďte svůj záměr či účel svíce.
Rytí
Pokud ryjete do svíce rýhy použijte athame (pokud je těžké, půjde to hůř, tak se hlavně nepořežte…) Směry pro použití jsou shodné s potíráním. Rýhy musí být co nejvíce rovnoběžné a nesmí se křížit. tato část je zcela nepovinná a je používána spíše zřídka.
Lze také do svíce vyrýt runovou symboliku vašeho přání, podle nějaké knížky o runách, také vaše magické jméno, nebo třeba i obrázek (symbol) toho, po čem toužíte. Fantasii se meze nekladou.
 
 
 Magie svíček II.
Vlastní kouzlo
Poté, když bylo vyřčeno přání, svíci zapálíme. Pak je zase více variant. Můžeme se modlit a rozjímat dokud svíce nedohoří, dobré je veršovat či dokonce zhudebnit své přání a zpívat jej nebo recitovat, na počátku lze k posílení kruhu třeba zpívat Runu čarodějů. Je možné třeba i tančit. Až uznáte za vhodné, svíci zhasněte (dobré je i nechat ji dohořet, můžete-li tak dlouho čekat a není-li to ohromná, několik hodin hořící svíce…) a to ne sfouknutím, ale típnutím mezi prsty nebo rychlým přiklopením. Sfouknutí podle starých tradic zneucťuje živel ohně a narušuje auru kouzla.
Když kouzlo dokončíme, vhodíme odpad (vosk…) nejlépe do tekoucí vody nebo moře. Lze je i zakopat.
Barvy svíčky pro konkrétní použití
Bílá
- Bohyně
- Vyšší vědomí
- Čistota a očista
- Mír
- Panenství
- náhrada jakékoliv jiné barvy + použití když se nemůžete rozhodnout

Hnědá
- Speciální přání
- Ovlivnění přátelských vztahů

Stříbrná
- Bohyně
- Astrální energie
- Ženská energie
- Telepatie
- Jasnovidnost
- Intuice
- Sny

Purpurová
- Třetí oko
- Duchovní schopnosti
- Skrytá Moudrost
- Ovlivnění vysoce postavených osob
- Duševní síla

Modrá
- Element vody
- Moudrost
- Ochrana
- Klid, ticho, utišení
- Štěstěna
- Obnovení komunikace
- Duševní inspirace

Zelená
- Element země
- Tělesné léčení (nemoci, zranění)
- Finanční úspěch
- Matka Země
- Magické a posvátné stromy a rostliny
- Růst a osobní cíle, poměrně univerzální použití podobně jako bílá

Růžová
- Náklonnost, sympatie
- Romantika, něžná láska
- Péče
- Výchova, práce s dětmi
- Požehnání Planet

Červená
- Element ohně
- Vášeň, chtíč
- Síla
- Rychlá akce
- Úspěchy v kariéře
- Síla ovládat, velet, řídit
- Přežití

Oranžová
- Obecný úspěch
- Smlouvy se ziskem, výhodné dohody
- Legální počiny
- Soudnictví, Spravedlnost
- Prodej

Měděná
- Profesní růst
- výnosnost obchodů
- Postup v kariéře
- Vášeň
- Finanční úspěchy

Zlato
- Bůh
- Prosazení se, výhra ve volbách
- Síla mužství
- Radost, štěstí

Žlutá
- Element vzduchu
- Inteligence
- Slunce
- Paměť
- Logická představivost
- Usnadnění a urychlení učení se
- Odstranění duševních zábran a překážek

Při některých kouzlech se může užít víc svíček a to i různých barev, stejně jako další podpůrné metody, zaříkání a předměty.
 
Léčení a posílení pomocí vizualizace


Známe to všichni - chvilka nepozornosti a škrábnutí, říznutí, oděrka nebo podobný menší úraz je tu. Není to nic co by nás nějak ohrožovalo, ale je to nepříjemné a někdy se hojí dlouhé dny a nepříjemně pobolívají. Léčení přitom lze urychlit. Stačí kladný psychický postoj a úplně malá troška magie, kterou zvládne snad každý. Zde je několik návodů jak léčení uspíšit a urychlit:

1) Pusťte si jemnou hudbu, nejlépe do sluchátek. Lehněte si nebo si sedněte, zavřete oči a zvolna dýchejte, po chvíli nechte mysl, ať si dělá co chce a jen pozorujte obrazy, které se objevují. Hlavně nesmíte usnout. To vám pomůže se uvolnit a vyprázdnit mysl. Pak si začněte představovat, jak se okolo vás rozzářilo bílé a příjemné světlo a celé vás obklopuje. Pak si začněte představovat, jak do sebe s každým nádechem vtahujete to světlo. Dýchejte ústy. Poté si jen představte tu část těla, kde je ona rána a představte si, jak z ní vystupuje to bílé světlo ve tvaru kužele. Dále si představujte, jak se kužel zužuje a místo, které zůstává po něm je pokryto kůží. A tak si představujte, jak se zužuje a zužuje, až tam bude jen malinkatý svítící otvor a až i ten zmizí, musíte ve svých představách vidět tu část těla úplně zdravou, bez jediného škrábance. (inspirace z článku na www.ritual.cz)

2) Dobré je taky představit si fialovou záři a jakoby opar (udržet alespoň 30 sekund), s tím, že vizualizujete její teplo a léčivou moc. Nakonec se může rozplynout v záplavě bílých paprsků...

3) Zhluboka dýchat, soustředit se na teplo, energii svých rukou, uvolnit je a nechat ji proudit... (cca 1 min)
Přiložit a nechat proudit léčivou sílu, cítit její přirozenost, měkkost... Držet ruku přiloženou dokud se to celé neprohřeje. (1 až 3 minuty)
Ještě chvíli to prodýchat

4) Eurikovo Vílí léčení
Je dobré i na větší a dlouhodobější obtíže (ale ne akutní, s useknutou rukou vám opravdu nepomůže…) Je to delší a náročnější vizualizace, určena buď pro pokročilé, nebo ty, kteří mají dobrou fantasii a talent na vizualizaci (živé a intenzivní představování si). Buď se ji lze důkladně naučit a pak jí provést, nechat si ji přečíst od asistenta a nebo nahrát klidným hlasem na kazetu včetně příslušných mezer a pak ji poslouchat… Nemusíš ji dodržet přesně a dokonce ji můžeš úplně přepsat, je to prostě jen příklad pozitivní energeticky aktivní představy, která pomáhá s léčením.
Pozn.: Je dobré si text nahrát na kazetu nebo někoho poprosit, aby ti ho klidným hlasem četl, pokud si základní schéma nedokážeš zapamatovat (zejména napoprvé). Průběžně do něj nakukovat by bylo příliš rušivé.
Lehnout, zavřít oči, uvolnit se a relaxovat, zhluboka, ale klidně, nenásilně dýchat. Je vhodné aby v tvé blízkosti byly živé přírodniny, třeba květina nebo keřík...
Vizualizuj se, jak jdeš hvozdem. Je tam ticho, vlhko, příjemné teplo, jemný mlžný opar, který rozostřuje vzdálené obrysy. Jsi bosý, pokud ti to není vysloveně nepříjemné, nahý (jinak si svou postavu představ v příjemném, volném hábitu). Došlapuješ na měkoučký, sametový, sytě zelený mech, jen místy jím prorůstá tráva. Stromy jsou staré, často pokroucené, ale silné a zdravé, přesto, že mezi nimi bují břečťan a jmelí. Dýcháš a vnímáš zdravou, příjemnou vlhkost lesa. Cítíš se dobře, jsi klidný a roste v tobě pocit jistoty a bezpečí. Z mlhy dále před tebou vystupuje postava, a pomalu kráčí přímo k tobě. Má lehký krok, už na dálku z ní čiší dobrá, příjěmná atmoféra, má kolem sebe auru zdraví, lásky, štěstí, radosti - přímo srší dobou energií. Přichází blíž - vizualizuj ji jako pěknou, přívětivou dívku nebo mladou ženu (jak to cítíš, celkovou představu zvol tak aby ti byla příjemná a byla pro tebe dostatečně "vílí"), měla by být oděná stejně jako ty (tedy nahá nebo v lehkém rouchu) - s každým krokem je krásnější, cítíš víc a víc její energii. Když už je skoro u tebe, krásně se usměje, v tu chvíli už je její energie okolí tak plné, že cítíš, jak ji vdechuješ s každým nádechem, že do tebe prosakuje kůží, každým pórem těla... Zlehka, zdánlivě nesměle ale přesto s jakousi tichou samozřejmostí vezme tvé ruce do svých - zřetelně cítíš její léčivou, příjemnou energii jak proudí do tvých rukou a dál do celého těla. Pohladí tě po vlasech, v tu chvíli (pokud už jsi se neusmíval) už se sám neudržíš a opětuješ její úsměv. Na oplátku zavře oči a přiloží ruce na tvé zranění nebo nemocnou část těla. Cítíš tam příjemné teplo, hebkost jejích dlaní, stále cítíš jak do tebe proudí její léčivá energie. Pokud jsi cítil v místě zranění bolest, tak nyní ustupuje - stále slábne - až zmizí. Rána už nedokáže tolik léčivé síly vstřebat a tak jasně, bíle září... Té záře je tolik, že tě začne oslňovat a ty přivřeš oči. Chvíli je máš zavřené a vnímáš teplo v místě rány, vychutnáváš tuto krásnou chvíli. Stále máš zavřené oči. Když je po chvíli otevřeš - víla už je pryč. Pohlédneš na místo, kde byla rána - a hle! Zranění je pryč, jsi dokonale zdráv! Poděkuj víle, která je již skrytá v mlžném oparu a šeru hvozdu, přesto stále cítíš její sílu a víš, že se k ní můžeš kdykoliv vrátit, když budeš potřebovat doléčit a nebo pomoci s jiným zraněním. Zdviháš ruce, hvozd pomalu mizí v šeru, rozplývá se v houstnoucí mlze, ta černá, až máš před svým vnitřním zrakem jen tmu za vlastními víčky - odpočítej od sedmi, deseti nebo jiného svého oblíbeného čísla mezi pětkou a dvacítkou... Pak otevři oči - vítej zpět!

Zranění nyní:

a) Méně (pokud vůbec) bolí.

b) Je z duchovního a energického hlediska vyléčené, v duchovním smyslu už neexistuje, a realita ho velmi rychle dožene! Bude se hojit mnohem lépe a rychleji než by tomu bylo bez vílí pomoci!

c) Je intenzivně nabito pozitivní energií, a pokud se vydržíš alespoň nějaký čas nevztekat, nezlobit, neprodat chmurům a depresím, energie se ustálí a místo zůstane nabito velmi dlouho - třeba až do úplného uzdravení, které by v tu chvíli mělo být bezproblémovou otázkou nanejvýš několika dní.

 

tento text CItován Z:http://www.vestirna.com/www2/magie/page.php?show=022

  Magický nápoj - Peníze

autor:Arados-autor stránek
 
 
Jedná se o velmi jednoduchý primitivní rituál založený na působení energie z karet na tekutinu a také jde částečně o sympatetické působení do astrálu. I přes relativně legrační postup jde paradoxně o rituál, který po několikerém opakování skutečně funguje a proto jej zde uvádim. Tyto rituály magického nápoje mám vyzkoušené a pozitivních výsledků bylo opravdu dosaženo. Nejde o převratné změny, ale člověku, který je v nouzi a nemá energii na to, aby prováděl složité rituály to určitě pomůže a bude to pro něj to pravé.
cíl: získání peněz
náročnost: velmi malá
účinnost: poměrně velká po opakování(minimálně třikrát)
riziko: žádné
načasování: v době konstrukce(narůstání měsíce)
pomůcky: čistý list papíru, tužka, nádoba s jakoukoli tekutinou určenou ke konzumaci, tarotové karty
Princip: Jde o přechod energie do nás samotných a tak se mi sami "nastavíme" tím správným směrem a situace si nás najde sama. Rozumíme?...Čili když provedu tento rituál na peníze, tak do nás přejdou vibrace a principy chodu peněz čili se nám budou dostávat do rukou peníze častěji.
Postup: zapálíme bílé nebo zelené svíce a na čistý list papíru si nakreslíme velký pentagram jedním tahem. Na cípy pentagramu pokládáme ve směru hodinových ručiček tarotové karty z velké arkány-blázen, mág, fortuna, slunce, hvězda. Doprostřed pentagramu(pěticípky) dáme sklenici s tekutinou(voda nebo čaj) a necháme tzv. 20 minut působit. Provést s minimálně dvoudení prodlevou a opakovat min. 3x. a pak jen čekejte na výsledek a nechte se překvapit

 Magický nápoj - Láska


 

 
načasování: pátek(nebo středa a pátek) při konstrukci měsíce
typ magie: jednoznačnější sympatetická magie
pomůcky: tekutina určená ke konzumaci(zde může být i červené víno), karta(mariášové srdcové eso), červené svíce(2x), tužka, čistý bílý papír

 
postup:
1) na papír napíšeme naše přání čím by měla dotyčná osoba oplývat
2) zapálíme červené svíce a znovu si v hlavě promítneme obsah papíru
3) doprostřed papíru postavíme nádobu s nápojem a tím dojde k energetickému působení "textu" na tekutinu
4) V mysli požádáme(buď bohyni Afrodite nebo svého anděla pokud běžně provozujem andělskou magii) a představíme si letící holubici nesoucí v zobáčku červenou růži
5) Tento postup ještě zopakujem 2x a o sklenici opřeme kartu symbolizující lásku

 
Všechny náležitosti jsou stejné jako u magického nápoje pro peníze.

 

 
 
 
 
 
Ochrana proti černé magii I.


Já nejsem Bradavický učitel, ani postavička ze seriálu "Witch" ani nic podobného, a TY nejsi žádný Harry Potter ani malá čarodějka z večerníčku. To je třeba si uvědomit - tohle je realita. Magie funguje. Tohle je první věc, kterou se musíte naučit. Když nevěříte že vám magie dává sílu přetvářet vesmír, plýtváte svým časem. Pokud nejste přesvědčeni, že kouzlo nebo rituál bude fungovat, tak prostě nebude. Tečka. A když už věříte v sílu magie, je třeba si uvědomit, že při jejím používání berete do rukou ty samé síly, které ženou příliv a tvoří tornáda. A tím, že to činíte, uvádíte sebe a částečně i své okolí do potencionálního nebezpečí. Zajímavé je přirovnat magickou práci k horolezectví. Chce to dlouhý čas, někdy i léta, která strávíte posilováním, tréninkem a vázáním uzlů, používáním karabin a dalších částí výstroje. Pokud víte co děláte a jak to máte dělat, je to bezpečné - a je to úžasný pocit. Ale pokud se bez znalostí a lana vrhnete na strmou skálu… Samozřejmě, i pro zkušeného horolezce může chyba znamenat pád - no a pak mají výhodu ti dobře jištění.
V této části článku bude nastíněno několik technik vhodných pro vaší ochranu a dokonce i ochranu vašeho domova. Zatímco tyto postupy jsou nezbytnou součástí magické práce, hodí se zároveň v každodenním životě. Například není lepšího spánku než v pokoji, který byl magicky zaštítěn proti psychickým šumům.
Základní techniky
Začněme s utvářením štítů. To je základní technika jak vytvořit ochranné magické pole kolem své osoby či místa, aby jste si udrželi nežádoucí energii od těla. Což mohou být ozvěny vaší magické práce, negativně působící na psychiku, všeliké astrální potvory, ale též negativní energie vyslaná vaším směrem. Mnoho osob toto činí podvědomě, jiní se to musí naučit. Jednou z metod je představit si síť energie kolem místa, které je potřeba ochránit - často je to prostě koule prostoru kolem vás. Pamatujte na to, že tuto síť či rovnou kouli musíte vizualizovat v prostoru, raději kouli než kruh. (A tady vidíte, jak užitečná jsou cvičení na procvičení vizualizace). U tohoto typu ochrany je nejobvyklejší použít vlastní energii, průšvih je když zrovna žádná není po ruce - alkohol a psychické vyčerpání vaše štíty nepříjemným způsobem zeslabují a připravují vás i o energii k akutní ochraně - tak pozor! Po vytvoření štítu zviditelněte negativní energii jak ztéká po štítech a je neškodně pohlcována zemí. Štíty však musí být jednostranně prostupné a nebo pórovité, aby VAŠE energie mohla proudit ven. S dostatkem cviku budete schopni povolat štít okamžitě, bez zdlouhavého myšlení, natožpak bez usilovného soustředění a šermování rukama kolem sebe aby jste si představili chráněný prostor.
Opevňování či ochrana prostoru jsou podobnou technikou. Opevnění je vlastně štítem ukotveným k fyzickému prostoru. A zde již na rozdíl od své energie používáme energii země, necháme ji vyprýštit vzhůru aby nás ochránila. Za čas, když už budete trénovaní, zvládnete vytvoření stálého, zemí napájeného ochranného pole. Tento způsob ponechává mnohem více energie pro magickou práci, a také nám umožní dočasně odhodit všechny své štíty a "hodit si dvacet". Chce to však stále pracovat na svých vizualizačních schopnostech, až nakonec dokážete vytvořit třeba i trvalou ochranu svého domova. Je docela obvyklé, a do začátku asi i vhodné, ukotvit ochranná pole hmotnými objekty, vhodné jsou rozmanité kameny, vyřezané runy, talismany… Ale to co skutečně chrání, podstata věci, je vizualizace a vaše víra. Když selže duchovní obraz, je jedno kolik run a do čeho jste vyřezali.
Příležitostně se stane, že člověk během běžného dne ucítí kontakt z nějakou psychickou energií - je to popisováno jako polechtání na auře, jindy se vám zježí chloupky na zátylku či dokonce vlasy, a to je okamžik k vytasení štítů. Vzácněji se může přihodit i něco výrazně nepříjemnějšího, a sice že pocítíte prudký úbytek energie, který (díky Paní a Pánovi) proudí do vašich štítů a z neaktivního stavu je vybudí na maximum do okamžiku než vám dojde oč kráčí a vědomě převezmete iniciativu. Do těchto situací se hodí několik užitečných triků. Prvním z nich je zrcadlo. Vizualizujte vnější část štítů jako dokonalé, všeodrážející zrcadlo, které odvrátí energie všech druhů a původů tam odkud přišly. Vtipným řešením je též učinit zrcadlovým vnitřek štítu, zamezit výstupu všech svých psychických energií a projevů, a učinit se tak z magického pohledu neviditelným. Posledním typem takové ochrany je "železná zeď" či "kamenná věž." tato metoda spočívá v tom, že své tenoučké štíty proměníte v masivní pevnost, která odolá čemukoliv. To vyžaduje hodně energie a cviku, ale když vás kosí masivní vlny negativní energie, vážně to pomáhá.

 

© Eurik Podhorský
 
Magie IV. Léčení a posílení pomocí vizualizace


Známe to všichni - chvilka nepozornosti a škrábnutí, říznutí, oděrka nebo podobný menší úraz je tu. Není to nic co by nás nějak ohrožovalo, ale je to nepříjemné a někdy se hojí dlouhé dny a nepříjemně pobolívají. Léčení přitom lze urychlit. Stačí kladný psychický postoj a úplně malá troška magie, kterou zvládne snad každý. Zde je několik návodů jak léčení uspíšit a urychlit:

1) Pusťte si jemnou hudbu, nejlépe do sluchátek. Lehněte si nebo si sedněte, zavřete oči a zvolna dýchejte, po chvíli nechte mysl, ať si dělá co chce a jen pozorujte obrazy, které se objevují. Hlavně nesmíte usnout. To vám pomůže se uvolnit a vyprázdnit mysl. Pak si začněte představovat, jak se okolo vás rozzářilo bílé a příjemné světlo a celé vás obklopuje. Pak si začněte představovat, jak do sebe s každým nádechem vtahujete to světlo. Dýchejte ústy. Poté si jen představte tu část těla, kde je ona rána a představte si, jak z ní vystupuje to bílé světlo ve tvaru kužele. Dále si představujte, jak se kužel zužuje a místo, které zůstává po něm je pokryto kůží. A tak si představujte, jak se zužuje a zužuje, až tam bude jen malinkatý svítící otvor a až i ten zmizí, musíte ve svých představách vidět tu část těla úplně zdravou, bez jediného škrábance. (inspirace z článku na www.ritual.cz)

2) Dobré je taky představit si fialovou záři a jakoby opar (udržet alespoň 30 sekund), s tím, že vizualizujete její teplo a léčivou moc. Nakonec se může rozplynout v záplavě bílých paprsků...

3) Zhluboka dýchat, soustředit se na teplo, energii svých rukou, uvolnit je a nechat ji proudit... (cca 1 min)
Přiložit a nechat proudit léčivou sílu, cítit její přirozenost, měkkost... Držet ruku přiloženou dokud se to celé neprohřeje. (1 až 3 minuty)
Ještě chvíli to prodýchat

4) Eurikovo Vílí léčení
Je dobré i na větší a dlouhodobější obtíže (ale ne akutní, s useknutou rukou vám opravdu nepomůže…) Je to delší a náročnější vizualizace, určena buď pro pokročilé, nebo ty, kteří mají dobrou fantasii a talent na vizualizaci (živé a intenzivní představování si). Buď se ji lze důkladně naučit a pak jí provést, nechat si ji přečíst od asistenta a nebo nahrát klidným hlasem na kazetu včetně příslušných mezer a pak ji poslouchat… Nemusíš ji dodržet přesně a dokonce ji můžeš úplně přepsat, je to prostě jen příklad pozitivní energeticky aktivní představy, která pomáhá s léčením.
Pozn.: Je dobré si text nahrát na kazetu nebo někoho poprosit, aby ti ho klidným hlasem četl, pokud si základní schéma nedokážeš zapamatovat (zejména napoprvé). Průběžně do něj nakukovat by bylo příliš rušivé.
Lehnout, zavřít oči, uvolnit se a relaxovat, zhluboka, ale klidně, nenásilně dýchat. Je vhodné aby v tvé blízkosti byly živé přírodniny, třeba květina nebo keřík...
Vizualizuj se, jak jdeš hvozdem. Je tam ticho, vlhko, příjemné teplo, jemný mlžný opar, který rozostřuje vzdálené obrysy. Jsi bosý, pokud ti to není vysloveně nepříjemné, nahý (jinak si svou postavu představ v příjemném, volném hábitu). Došlapuješ na měkoučký, sametový, sytě zelený mech, jen místy jím prorůstá tráva. Stromy jsou staré, často pokroucené, ale silné a zdravé, přesto, že mezi nimi bují břečťan a jmelí. Dýcháš a vnímáš zdravou, příjemnou vlhkost lesa. Cítíš se dobře, jsi klidný a roste v tobě pocit jistoty a bezpečí. Z mlhy dále před tebou vystupuje postava, a pomalu kráčí přímo k tobě. Má lehký krok, už na dálku z ní čiší dobrá, příjěmná atmoféra, má kolem sebe auru zdraví, lásky, štěstí, radosti - přímo srší dobou energií. Přichází blíž - vizualizuj ji jako pěknou, přívětivou dívku nebo mladou ženu (jak to cítíš, celkovou představu zvol tak aby ti byla příjemná a byla pro tebe dostatečně "vílí"), měla by být oděná stejně jako ty (tedy nahá nebo v lehkém rouchu) - s každým krokem je krásnější, cítíš víc a víc její energii. Když už je skoro u tebe, krásně se usměje, v tu chvíli už je její energie okolí tak plné, že cítíš, jak ji vdechuješ s každým nádechem, že do tebe prosakuje kůží, každým pórem těla... Zlehka, zdánlivě nesměle ale přesto s jakousi tichou samozřejmostí vezme tvé ruce do svých - zřetelně cítíš její léčivou, příjemnou energii jak proudí do tvých rukou a dál do celého těla. Pohladí tě po vlasech, v tu chvíli (pokud už jsi se neusmíval) už se sám neudržíš a opětuješ její úsměv. Na oplátku zavře oči a přiloží ruce na tvé zranění nebo nemocnou část těla. Cítíš tam příjemné teplo, hebkost jejích dlaní, stále cítíš jak do tebe proudí její léčivá energie. Pokud jsi cítil v místě zranění bolest, tak nyní ustupuje - stále slábne - až zmizí. Rána už nedokáže tolik léčivé síly vstřebat a tak jasně, bíle září... Té záře je tolik, že tě začne oslňovat a ty přivřeš oči. Chvíli je máš zavřené a vnímáš teplo v místě rány, vychutnáváš tuto krásnou chvíli. Stále máš zavřené oči. Když je po chvíli otevřeš - víla už je pryč. Pohlédneš na místo, kde byla rána - a hle! Zranění je pryč, jsi dokonale zdráv! Poděkuj víle, která je již skrytá v mlžném oparu a šeru hvozdu, přesto stále cítíš její sílu a víš, že se k ní můžeš kdykoliv vrátit, když budeš potřebovat doléčit a nebo pomoci s jiným zraněním. Zdviháš ruce, hvozd pomalu mizí v šeru, rozplývá se v houstnoucí mlze, ta černá, až máš před svým vnitřním zrakem jen tmu za vlastními víčky - odpočítej od sedmi, deseti nebo jiného svého oblíbeného čísla mezi pětkou a dvacítkou... Pak otevři oči - vítej zpět!

Zranění nyní:

a) Méně (pokud vůbec) bolí.

b) Je z duchovního a energického hlediska vyléčené, v duchovním smyslu už neexistuje, a realita ho velmi rychle dožene! Bude se hojit mnohem lépe a rychleji než by tomu bylo bez vílí pomoci!

c) Je intenzivně nabito pozitivní energií, a pokud se vydržíš alespoň nějaký čas nevztekat, nezlobit, neprodat chmurům a depresím, energie se ustálí a místo zůstane nabito velmi dlouho - třeba až do úplného uzdravení, které by v tu chvíli mělo být bezproblémovou otázkou nanejvýš několika dní.

 

© Eurik Podhorský
 
Magie V. Eurikovo Dračí Nabytí či Nabíjení Síly


Tento postup, jehož ústředním bodem je opět intenzivní vizualizace, je dobrý pro posílení, zlepšení kondice ale hlavně sebevědomí, může hodně pomoci, když nás čeká zlomový okamžik v životě, těžká zkouška nebo problém, který bude třeba řešit.

Doporučení k vizualizaci viz předchozí díl.

Vyrob si nebo sežeň talisman síly. Může to být v postatě cokoliv, vhodný je kamínek, ale stejně tak i přívěšek vyřezávaný ze dřeva či kosti, váček bylin (pro krátkodobější užití), prsten, velice zajímavé by bylo použít symbol nebo maličkou sošku (přívěšek) v podobě draka. Tento talisman polož do kruhu tak, aby až budeš ležet byl snadno na dosah tvé dominantní ruce (ruka, kterou píšeš) - a sice tak, abys jen rychle hmátl a uchopil jej, aniž by ses celý hýbal nebo po něm šátral...)

Tento předmět bude sloužit jako most pro přenos energie do tebe a dále ti bude energii, sílu a to co budeš potřebovat dodávat. Síla však proudí skrze předmět, a nikoliv z něj, a můžeš ho tedy kdykoliv změnit nebo nahradit. Jeho ztráta není žádnou "magickou" tragédií. Ten předmět nos buď po dobu zkoušky nebo období, na které budeš o energii žádat, a nebo jej měj stále (spíše by se hodilo říci "dlouhodobě") jako upomínku, že jsi obdržel Dar Síly, pokud jsi dělal dlouhodobý rituál (viz dále). Nemusíš si dělat starosti s vhodností předmětu, cokoliv se ti líbí a "sedne ti", je to pravé. Pokud se zajímáš o astrologii a dáš na ní, mohlo by být vhodné, kdyby materiál nebo podoba přívěsku nesla signaturu marsu, to však v žádném případě není podmínkou.

Lehnout, zavřít oči, uvolnit se a relaxovat, zhluboka, ale klidně, nenásilně dýchat. Doporučuji mít kolem sebe kruh nebo elipsu (delší osa shodná s podélnou osou těla) z kamenů, ideálně oblázků nebo lávových kamenů (i obyčejný čedič), není to však podmínkou (spíš pro tvůj vlastní pocit). Kameny se nemusí dotýkat ani tvořit souvislou linii, stačí když náznakem vymezují prostor v němž budeš ležet.

Stojíš na otevřené, široké pláni. Ta je porostlá nízkou, okrovou travou, prašná a opuštěná. Jsi sám. Pláň se táhne od obzoru k obzoru, všemi směry, nebe je našedlé, těžké, zahalené oblaky. Je zde bezvětří a až nepříjemné ticho. Před tebou se tyčí hora, mohutná, skalnatá homole čnící do výšin, která jako jediná narušuje hladkou rovinu celé pláně. Vidíš cestu z udupané jílovité hlíny, táhne se od tvých nohou a místa kde stojíš k hoře, klikatí se po jejím svahu až na její vrchol.

Musíš se vydat na cestu a víš, že bude namáhavá - tvůj cíl ti za to ale určitě stojí! Musíš projevit určitou odvahu, do jisté míry se překonat - už tím, že stojíš nahý a nechráněný v této pustině je od tebe určitý výkon. (Opět platí, že pokud ti představa nahoty nepříjemná, improvizuj, ale tentokrát se před vnitřním zrakem zahal nanejvýš bederní rouškou nebo krátkou, prostou tunikou z nevýrazně okrového hrubého plátna...) Vydej se po cestě. Dusno, lehce pochmurná atmosféra místa a velmi tvrdá půda pod tvýma bosýma nohama, která ti dává pocítit každý jednotlivý kamének, na který při chůzi šlápneš, to vše je mírně nepříjemné, musíš se trošku překonávat a snažit, abys vytrvalým, vyrovnaným krokem kráčel dál k hoře. Když staneš na jejím úpatí, vidíš, že to nejtěžší tě teprve čeká! Cesta se z prašného jílu mění na ostrý štěrk a z roviny na poměrně strmé stoupání. Kráčíš dál, je to však o poznání namáhavější a za chvíli už jsi zadýchaný a řine se z tebe pot. Nohy máš rozedřené a jak je svah čím dál víc příkrý, pomáháš si ve stoupání rukama, které za chvíli také pokrývají drobné škrábance. Musíš však vytrvat - jediné, co překonáváš jsi TY SÁM, tvé pocity a myšlenky, protože nic jiného ti zde ve skutečnosti nebrání a nebrzdí tě. Dále stoupáš, teď už je sráz tak strmý, že lezeš po čtyřech a musíš dávat pozor, aby ti na skalách a štěrku mezi nimi neujela noha. Začínáš cítit žízeň a únavu v nohách i pažích. Konečně jsi na vrcholu - zdánlivě oblý vrch je ve skutečnosti spíše zploštělý a je zde skála a v ní vstup do velké, černé sluje. Sluj je hluboká, tmavá a rozhodně nepůsobí přívětivě ani útulně, teď však, když jsi se vyškrábal až sem na vrchol, to rozhodně nevzdáš! Zhluboka se nadechneš (i fyzické tělo) a vkročíš dovnitř. Vzduch tu ale kupodivu nepáchne zatuchlinou a není ani tak těžký jako venku. Únavu a pocit nepohodlí střídá zvolna, ale neústupně zvědavost a napětí co bude dál, hlouběji ve skále. Podzemní chlad a jemná vlhkost země jsou vlastně naopak po dusnu tam venku velice příjemné. Kráčíš dál. Sluj se nezužuje, ale naopak - v dáli vidíš jak se rozrůstá do ohromného prostoru, osvětleného zlatavě načervenalou září - snad plameny pochodní? Ty už ale víš, co tě tam na konci čeká. Zastavíš se. Začínáš cítit Jeho přítomnost, protože něco takového, jako je On vnímáš nejen svými člověčími smysly, ale i tím šestým. Tvé tělo už i podprahově vnímá, že tam vzadu je. Je nade vší pochybnost, že tam vzadu, v tom ohromném sále na tebe čeká Drak. Musíš se teď překonat - chce to opravdu odvahu předstoupit před někoho tak mocného a ohromného... Ale ty ji v sobě najdeš, stále totiž cítíš, že tady není jiná překážka než ty sám, můžeš a dokážeš vše, co sám sobě dovolíš! A tak s dalším odhodlaným nádechem (opět i tělo) vykročíš dál. Každým krokem jsi blíž a blíž, tvé napětí roste - až nakonec vejdeš - a pak Ho spatříš! Drak, v celé své ohromnosti, mohutný a silný, v celé své kráse. Je obklopen aurou síly, zcela adekvátní jeho nesmírné velikosti. Jsi naplněn úctou, pokorou - a strachem. Tvůj potlačovaný děs čpí z každého tvého póru, musíš s ním bojovat. Nasloucháš tlukotu svého srdce - jeví se ti náhle tak nemístně hlasitý! Drak se otáčí k tobě a upírá na tebe svůj vědoucí pohled. Obdivujíce mohutnost a ostrost jeho pařátů a zubů před ním poklekáš. Chvěješ se strachem a napětím - co bude dál? Drak se k tobě o něco přiblíží a narovná své dlouhé tělo zcela čelem k tobě - a pak se k tobě nakloní. Kdybys nyní neklopil oči do písku na dně jeskyně, dívali byste se jeden druhému z očí do očí. Cítíš jeho dech - a v tu chvíli nastává ta změna! Jeho dech není nebezpečný - nepáchne! Je teplý, vlahý a příjemný a jakoby tě ovívá. Cítíš se každým okamžikem lépe. A pak Drak promluví - má silný, pevný hlas, zní však přátelsky a až neuvěřitelně lidsky... "Vítej, člověče. Jsem rád, že tě vidím přicházet. Musel jsi překonat útrapy cesty, svoji slabost i svůj strach. Jak sis ale dozajista všimnul, to jediné, cos ve skutečnosti překonával, jsi byl ty sám. A věz, že tak je to i ve skutečném životě. Cokoliv dovolíš sám sobě překonat, čemukoliv uvěříš, že to můžeš dokázat, toho skutečně dosáhneš. Za odměnu za tvé odhodlání ti nyní předám dary, které tě budou provázet tvým dalším životem. Zde, toto, je zbroj a štít. Až je oblečeš, získáš dar Ochrany." Drak spárem ukáže na blyštivě stříbrnou rytířskou zbroj na stojanu a o ní opřený krásný, zrcadlově lesklý štít. "Ochrání tě před čímkoliv, před čím si budeš přát být chráněn, a to zejména před zlou magií a špatnými silami. Kdykoliv budeš potřebovat Ochranu, představ si, že máš na sobě tuto zbroj a v ruce tento štít. Nic k tobě nebude moci proniknout a zranit tě ani oslabit!" Jeho pařát se posune a ukáže o kus dál, kde leží na zemi blyštivý meč - tak lesklý a zářivý, jako by snad ani nebyl z žádného pozemského kovu. Drak praví: "Tento meč je symbolem síly. Ve chvíli, kdy jej uchopíš, získáš dar Síly. Kdykoliv později se budeš cítit slabý, můžeš si představit tento meč ve své ruce. Dodá ti tolik Síly, kolik se jí jen odvážíš přijmout. A zde ti dám poslední dar." Drak zdvihá druhý pařát, otáčí jej a otevírá jej jako by otevíral lidskou dlaň. A na ní leží tvůj amulet síly. (Představ si jej opravdu dokonale a pak ho uchop pevně do dlaně i ve fyzickém těle, když si představíš jak ho od Draka bereš.) Tento amulet ti bude připomínat tento okamžik. Je v něm Dračí Síla - má Síla a teď už i tvá síla. Kdykoliv budeš potřebovat ochranu, sílu, odvahu, odhodlaní, sebejistotu - prostě uchop tento symbol a vybav si tyto chvíle. Tento Dračí Rituál ti bude dávat Sílu a vše ostatní kdykoliv budeš potřebovat. Bude ti připomínat, jak jsi se překonal, a také, že to co překonáváš jsi vždy ve skutečnosti jen ty sám - cokoliv sám sobě dovolíš, to můžeš dokázat! Tento amulet ti bude prostředníkem, když budeš chtít raději přivolat sílu zbroje a štítu nebo meče, ale Sílu můžeš čerpat i přímo skrze něj. Vezmi si ho, obleč si zbroj a vezmi štít i meč a jdi - budeš silný a mnohem sebejistější, prošel jsi Dračím Rituálem a Síla tě odteď až navždy bude provázet, posilovat a chránit." Drak domluvil, síla jeho slov však zůstala viset ve vzduchu. Poodstoupil - celý ten kolos, před ním jsi klečel ti ustupuje, abys mohl povstat a vzít si svou odměnu. Cítíš neskutečný příliv síly, odvahy, jistoty! Vstaneš, dojdeš ke zbroji a pomalu ji oblékáš, cítíš se čím dál více v bezpečí a jistý sám sebou. Když nakonec uchopíš štít, víš, že teď už dokážeš odrazit cokoliv, čemu se v životě odvážíš postavit. Uchopíš meč a cítíš, jak do tebe proudí síla, zocelující tvou mysl, a utužující tvé tělo. Cítíš se plný energie, odhodlaný, zdravý a silný. Naposledy se pokloníš Drakovi a se slovy díků opouštíš sluj. Jak tebe opadává vážná atmosféra Rituálu, cítíš se náhle i nesmírně šťastný - a ano, i veselý, je ti do zpěvu a smíchu! Vybíháš z jeskyně a oněmíš úžasem - venku tě vůbec nečeká ponurá pláň! Krajina je náhle sytě zelená, hustě porostlá travou, keři i skupinkami stromů, je pestrá, plná květin - zvlněná, a v údolíčkách se klikatí potoky a říčky a stříbřitá jezírka zrcadlí neuvěřitelně krásnou, sytou modř letní oblohy a slunce, které celou krajinu blahodárně vyhřívá. Vzduch je svěží, vlahý a lahodný, vane mírný, příjemný vánek. Cesta dolů už není štěrkovitá, ale travnatá a zelená jako celá hora, sestoupit ti tedy nedělá větší obtíže ani s vahou štítu a meče, které ti beztak připadají samozřejmé a lehké, vzhledem k tomu jak silný se cítíš být. Sestoupáš dolů a procházíš tou úžasnou krajinou. Všude kvetou nádherné květiny, bzučí včely, zurčí voda a šumí listoví. Je ti MOC krásně. Odpočatý, nabitý energií a ve výtečné náladě procházíš touhle úchvatnou krajinou až na místo, odkud jsi vyšel - to je teď ale travnatým paloukem. Sundáváš helmu, těžké boty a odkládáš meč i štít. Jsi v takovém rozpoložení a formě, že je vlastně ani nepotřebuješ. Sedíš v trávě, hledíš na modrou oblohu a krajinu kolem... Slunce tě příjemně prohřívá a tak zavřeš oči a nastavíš tomu teplu tvář. Máš zavřené oči, vidíš jen tmu, pomalu přestáváš cítit teplo ve své tváři, zbroj na sobě a trávu na níž sedíš. Ležíš zpět v kruhu kamenů, v ruce svíráš amulet. Odpočítej od sedmi, deseti nebo jiného svého oblíbeného čísla mezi pětkou a dvacítkou... Pak otevři oči. Ano - máš za sebou Dračí Rituál - nyní jsi:

1) Posílený na těle, a to jak na kondici tak zdraví.

2) Posílený na duchu, probudil jsi v sobě Dračí Síly, jako například odvahu a jistotu.

3) Chráněný a doprovázený Silou, nos u sebe amulet a když budeš potřebovat a chtít, tak ji používej!

4) Když budeš potřebovat ochranu, jistotu, představ si v ruce štít a jeho váhu a vybav si jeho ochranu a energii, kterou ti dává. Když budeš potřebovat přemoci strach, mít sílu a jít dál, představ si v ruce chladivý, těžký meč… A nebo se prostě jen letmo dotkni svého dračího amuletu, který je to nyní spojencem mezi "dračí zemí" a tímto světem, dává ti sílu a vše, co potřebuješ…

 

© Eurik Podhorský

 

Magie VI. Kniha Stínů


Za těch pár let, co se v tomto tématickém okruhu vyskytuji na internetu, jsem již několikrát na zmínky a útržky informací o Knize Stínů (a to vesměs zavádějící, nepřesné a lživé), a rád bych toto uvedl na pravou míru. Někteří se totiž bojí, někdo dokonce má strach z kamaráda, který Knihu Stínů má - to plyne zejména z toho, že mnoho začátečníků ani neví, co Kniha Stínů vlastně je.

Než se dostanu k původnímu významu tohoto slova, je třeba uvést, že jen od první světové války vyšlo nejméně pět knih tohoto jména, vesměs od moderních pohanů, a tato díla nejsou o nic nebezpečnější než Bucklandova učebnice čarodějnictví a magie a jen o málo nebezpečnější, než příběhy Rychlých šípů od Jaroslava Foglara, které možná ještě leží v zapomenutém koutku vaší knihovny... Prostě jen knížka o čarodějnictví...

A teď k tomu, co název Kniha Stínů znamená původně. Krom Druidů, kteří striktně odmítali jakýkoliv hmatatelný záznam o svém učení, snad krom několika runových nápisů a zpráv v oghamové abecedě, zanechali většiny pohanských kněží, mágů, a duchovních vůdců nějaké zprávy a zlomky svého učení. Během pozdějších dob sepisovala již naprostá většina čarodějnic své učení, a nebo znalosti celého covenu. Knihy, spojující funkci kroniky, učebnice, kalendáře, a jakési pohanské modlitební knížky se postupně staly běžným jevem, ať psány v jakékoliv podobě. Nutno si uvědomit, že knihy kolem přelomu letopočtu byly sice drahé, ale většina čarodějnic a kněží od Afriky až po severské říše v Evropě byli ctění, uznávaní a nezřídka i poměrně zámožní lidé. Pak se křesťanství stalo jedinou oficiální vírou a stěží o pár set let později začalo naprosto bezohledně a cílevědomě likvidovat jakoukoliv konkurenci svých kněží. Historicky se tento "záměrný omyl" původně katolické církve nazývá inkvizice. A zhruba v té době začala naprostá většina zasvěcených své knihy šifrovat. A díky tomu, že knihy byly tajné, a nezřídka čtené jen v noci, za svitu plamenů a měsíce, a zejména kvůli jejich šifrování, začaly být nazývané Kniha Stínů. Dodnes má každý čaroděj i čarodějka, a nebo alespoň skupina čarodějnic Knihu Stínů. Už dávno je nemusíme šifrovat, ale přesto - zejména mladí, kteří žijí v bytě či domě s nepříliš tolerantní rodinou Knihu Stínů dál skrývají...

Pořiďte si Knihu Stínů i vy. Může mít zpočátku jakoukoliv podobu, sešit, dokonce to mohou být i kares desky (ty se mi osvědčily nejvíc, jednotlivé papíry v euro obalech se dají měnit a navíc jsou vodě, vínu a vosku odolné). Je ale dobré ji vést ručně, ne pouze na počítači. Také psát ji na stroji nebo ji tisknout mi nepřijde zrovna vhodné, ale jedná se v podstatě o věc názoru... Vhodné je opsat si, ať již doslova či volně jakýsi základ, hlavní zásady a rituály z Knihy Stínů zkušenějšího čaroděje, nejlépe toho, který vás zasvětí. Zbytek je na vás, lze čerpat z literatury i osobní zkušenosti (Bucklandova Kniha Ve lká učebnice Čarodějnictví a Magie obsahuje všechny základní rituály potřebné pro Knihu Stínů. Zpočátku do ní budete psát veškeré postřehy, cviky, později zážitky, rituály... A za pár měsíců, možná let bude vaše kniha mít pro vás cenu zlata. Proto čím dřív ji založíte - tím lépe pro vás.

Počátkem opravdu může být i linkovaný školní A4 sešit, který později přepíšete a upravíte do knihy s pevnou papírovou, dokonce nějakou originální pevnou vazbou a deskami. Zpočátku do knihy piště vše, teprve čas ukáže, co je cenné a co smí zavát prach a zapomnění... I poznámky typu: "Při meditaci mě šeredně bolely záda" vás mohou za rok, když budete na meditaci zvyklí, potěšit a dokázat vám, že se lepšíte.

Pokud chcete mít společnou, covenovou Knihu Stínů, což nevylučuje aby si každý navíc vedl svou vlastní, můžete ji nechat buď kolovat pokaždé, kdy je třeba něco zapsat někomu jinému, svěřit ji veleknězi a velekněžce, ale asi nejreálnější se jeví zvolit si covenového zapisovatele, kronikáře, který knihu bude vést. Krom čitelného rukopisu není k zahození ani výtvarný talent. A pokud se všichni shodnou, můžete ze společných schůzek, akcí a příprav (estbaty s kouzlením sem tentokrát opravdu nepočítám) vlepovat do knihy i fotografie... Není milé zahřát se během zimní chumelenice nad čajíkem a fotkami posledního Slunovratu?

Názor na vlastnictví, důležitost a způsob vedení Knihy Stínů jsou velice odlišné. Ať již jste zaujali postoj jakýkoliv, zkuste se držet mé rady a vést si zpočátku alespoň improvizovanou Knihu Stínů…

Tipy co by také mohlo být v knize stínů:

Runa čarodějnic
Wiccan Rede (100% hned na úvodní stránce, někde dál třeba i v plném znění)
Výzva Bohyně
Několik vašich oblíbených modliteb, manter a vzývání
Vaše oblíbená zaříkávadla
Pokud jste zapomětliví a máte tendenci jednotlivé papíry ztrácet (jako já) tak si klidně i někam dozadu vypište svůj Astrologický, numerologický rozbor a podobná užitečná fakta

 

© Eurik Podhorský

 
 

Magie lásky

zdroj:www.magiicke.estranky.cz
Od doby, kdy se Evě podařilo nalákat na kus jablka Adama, každá žena si touží tento husarský kousek zopakovat. Voníme se, svůdně oblékáme, češeme složité účesy a všechno jen proto, abychom přilákaly toho svého pana . Čarodějky si tyto rituály ještě vylepšily o pár kouzel, zaříkadel a magických rituálů. Láska je překrásný cit, ale přináší s sebou mnohem víc než romantické spojení. Proto si dobře rozmyslete, zda o muže, kterého k sobě hodláte připoutat, s nímž chcete žít a mít společnou budoucnost, opravdu stojíte. Jedním ze základních konceptů magie, je ten, že ve vesmíru se nic neděje náhodně.
Dobře rozvažujte zda nezasahujete do milujícího srdce! Pokud váš vyvolený miluje někoho jiného, povede se vám sice ho k sobě přilákat, ale tento vztah vám nepřinese pravou lásku a štěstí. V magii lásky nespoléhejte však pouze na sílu magie, ale zároveň zapracujte sami na sobě(kadeřník, solárko, samoopalovácí krémy, cvičení, strava,...)
Pokud budete čarovat na lásku radši se pojistěte a zapojte více věcí jako je: kouzlo, afrodiziakum do pití nebo do jídla, talisman nebo váček na lásku (nosit při sobě nebo v kabelce), namazat se olejem lásky (i svého přítele,tím myslím nynějšího pokuď ho máte, nebo budoucího),.......

Čarodějnický med lásky
Potřeby: 1 hrnek světlého medu, 2 zlomené tyčinky skořice, 1 lžička celého hřebíčku, 1 kousíček zázvorového cukru ,2,5 cm kousek sušené citronové kůry, 2,5 cm kousek vanilkového lusku, 1 špetka mletého kardamonu, 2 růžové svíčky, 1 sklenici s uzávěrem
Postup: Všechny bylinky a med posilte svým magickým záměrem. Dejte bylinky do sklenice s uzávěrem, přidejte med a protřepávejte, dokud se všechny bylinky nenamočí. Uzavřete a dejte sklenici na oltář mezi dvě růžové svíčky. Rozsviťte je a nechte shořet. Med nechejte 3 týdny uležet na tmavém místě. Malé porce přidávejte do jídla a teplých nápojů k podpoře příjemných pocitů a lásky.

Koupel lásky
Potřeby:3 díly růžových okvětních plátků,2 díly libečku,1díl kopru
Postup: kopr, libeček, i růžové lístky smícháte, buď si je vsypete rovnou do vany, nebo je dáte do přírodnígo pytlíčku a necháte ponořené ve vaně, aby se mohla směs louhovat. V této směsi se koupejte denně, abyste do svého života přivolali lásku. Představujte si sami sebe jako milující osobu, hledající někoho podobného.

Koupel lásky II.
Potřeby: 3 díly růžových okvětních plátků, 2 díly růžové pelargonie, 1 díl rozmarýnu
Postup: Je stejný jako předcházející koupel. Nezapomeňte na vizualizaci budoucí/ho milého/milé.

Talisman lásky
Potřeby: 1 velký citron nebo pomeranč, 2 lžíce mleté skořice, 2 lžíce koriandru 2 lžíce zázvoru, 1 lžíce mletého fialkového kořene(pokud nemáme nevadí), celý hřebíček, 6 růžových svíček, olej na lásku, růžový provázek, Pokud toužíte upoutat muže, použijte pomeranč.
Postup: Za přibývajícího měsíce, v pátek vyberte ovoce co není poškozeno. Bylinky rozmělněte. Vložte je do malé mističky, smíchejte a posilte svou potřebu lásky. Držte citron(pomeranč) a představujte si sebe sam/a ve v milostném vztahu. Pod citron nebo pomeranč dejte talíř, misku, abyste odchytili odkapávající šťávu.
Hřebíčky zapíchávejte do ovoce, jeden vedle druhého, pokračujte, dokud na povrchu citronu nebo pomeranče nevytvarujete přibližný tvar srdce. Za stálé vizualizace přidávejte hřebíček, dokud srdce nevytvarujete.Až je ovoce pokryto hřebíčkem vyválejte jej ve šťávě a pak v bylinkách.. Nechte ovoce v míse 1 až 2 týdny, každý den s ovocem poválejte.
Po uplynutí doby ovoce vyjměte(musí vše být za přibývajícího měsíce), posilte svou magickou představu a umístěte jej na oltář. 6 růžových svíček pomažte olejem lásky a též je posilte svou představou. Poté vyryjte na svíce runu lásky(Runa obr). Svíce dejte do kruhu kolem ovoce. Zapalte a nechte svíce hořet, zatímco si sebe představujtete v milostném vztahu. Vizualizaze musí být po dobu alespoň desíti minut. Poté říkáme a přitom ovazujeme ovoce:
Má láska jako oheň hoří, k tobě mé srdce směřuje. Ať z mojí lásky vzejde to po čem prahnu. City tvé! Staniž se! Svíce necháme dohořet. Ovoce zavěsíme např do okna a několikrát za den k němu přičichneme. Necháme talisman působit a když vykoná svou práci pošleme ho po vodě.

Talisman lásky Vykonává se v den pátek, v den Venuše za přibývajícího měsíce.
Potřeby: růžovou svíci nebo červenou, kousek pergamenového papíru, kousek skořice, ohnivzdornou nádobu, růžovou nit.
Postup: Na pergamenový papír krasopisně napíšeme jméno člověka, k němuž pociťujeme lásku. Potom si papír položíme na srdce a silně přitiskneme. Současně si představujeme, jak jsme šťastní ve vztahu, který uspokojuje obě strany. Asi zhruba po deseti minutách ruku sundáme, dopíšeme své jméno a ještě jednou si vizualizujeme své přání. Poté říkáme:
Venuše, ty krásná paní! Ty lásce velíš do srdce ji vtělíš. Pomoz mi, aby v (jméno) i ve mně (jméno) láska vzplála a svou krásou mě i jeho objala. Nikomu tím neuškodíme, jen svět ke kráse přivodíme, z vlastní vůle mé i milého mého(milé mé). Staniž se!
Svíci vezmeme do rukou a minutu ji podržíme a vizualizuje a neustále si opakujeme jméno osoby mílovaného/milované a jméno své. Poté vyryjeme na ni runu lásky (runa obr) a postavíme ji do svícnu a, který stojí na papíře, na něž jsme napsali obě jména. Jakmile začne svíce hořet jasným plamenem, vložíme do ohně kousek skořicové kůry a necháme chviličku hořet, potom ji odhodníme odo ohnivzorné nádoby, kde bude ještě chvíli doutnat. Až skořice zhasne, vytáhneme z podsvícnu papír se jmény a zopakujeme zaklínání. Přitom ohořelé konce skořice namalujeme srdíčko. Nakonec skořici zabalíme do papíru, ovážeme růžovou nití a nosíme u sebe jako talisman, který nám přitáhne pozornost milovaného/milované. Svíce necháme dohořet až dokonce. Až talisman vykoná svou práci pošlete jej po vodě.
Nápis, který přitáhne cokoliv si přejeme Avšak je zde nutná velmi přesná vizualizace svého přání.
Potřeby: kousek pergamenového papíru, trocha vaší krve z levého malíčku
Postup: na kousek pergamenu napište krví z vašeho levého malíčku nápis ESAUE, přitom vizualizujte (schopnost si podrobně představit vše do nejmenšího detailu).
E S A U E
S       S
A       A
U       U
E S A U E

Představujte si věc dokončenou, jak jste šťastná. Papírek si dobře uschovejte a noste ho v kabelce nebo v pytlíčku na krku.Pokud jste pracovala přesně a soustředěně, bude vám přání splněno.

Jak si udržet lásku muže na delší čas
Potřeby:
. Váš použitý kapesník, trochu kapek vaší krve
Postup: Vezměte váš kapesník, pokapejte jej trochou krve z vašeho levého malíčku. Kapesník spalte a přitom si představujte vašeho milého. Popel důkladně rozmělněte a přidejte vašemu milému do jídla jak to je na vaší fantazii, nejlepší je mu ho přidat do těsta na buchty, ale musí jí sníst sám) . Po celou dobu přípravy musíte myslet na svůj záměr.

Jak se zbavit nápadníka - francouzské kouzlo, chránící před nechtěnou pozorností
Potřeby: 2 pramínky vlasů, vrbový klacík, purpurová svíčka, větvička vrbiny penízkové
Ideální pro tento rituál je sobotní noc, když Měsíc ubývá. Vrbina penízková (lysimachia nummularia) se původně vyskytovala v severní Evropě a dnes je ji možné pěstovat v závěsných košíčcích. V mytologii symbolizovala závislost. Nejspíš díky způsobu, jakým přimyká ke všemu, na čem roste, a postupně to pokrývá svými výhonky.
Postup: Toto kouzlo je zasvěceno výhradně vám, proto je musíteprovádět potají. Vezměte pramen svých vlasů a pramen vlasů osoby, kterou od sebe chcete odradit. Oba prameny spleťte dohromady ve směru hodinových ručiček a odříkávejte při tom jméno své a jméno té osoby. Spletené vlasy pak namotejte na vrbový klacík, opět ve směru hodinových ručiček. Zapalte svíčku a vlasy třikrát protáhněte jejím plamenem, aby se důkladně spojily. Oviňte vrbový klacík vrbinou proti směru hodinových ručiček a přitom odříkávejte následující zaklínadlo, doplněné o jméno osoby, které se chcete zbavit:
"Nepřeji nikomu nic zlého, ale zbav mne (jméno), zbav mne (jméno)".
Klacík uložte na temném, utajeném místě. Jak bude vrbina usychat a uvadat, bude odcházet nechtěná pozornost.

Magická růže - staré germánské kouzlo k získání muže snů
Potřeby: červená a bílá růže, svitek papíru, pramínek tvých vlasů, kousek růžové stuhy
Zaříkání je nutné za dorůstajícího Měsíce.
Postup: obstarej si červenou a bílou růži - neměly by být plně rozkvetlé. Nejvhodnější jsou klasické odrůdy sytě vonící. Na svitek papíru napište, jaký by měl být vysněný milenec nebo milenka. Svitek pak omotejte kolem pramínku svých vlasů. Vezměte obě růže a rozřízněte je hodně ostrým nožem napůl. Potom k sobě přiložte polovinu červené a polovinu bílé růže, se svitkem papíru a pramínkem vlasů vloženou doprostřed. Obě poloviny pak svažte růžovou stuhou dohromady, každou z nich polibte a vložte je do plynoucí vody, třeba do potoka. Zbylé dvě poloviny růží ulož do země a popros Venuši, aby kouzlu požehnala.

Past na milence - staré anglické kouzlo pro získání vyhlédnutého milence
Potřeby: růžová svíčka, špendlík, proužek papíru, červená, zelená a bílá stuha, kousek brslenového nebo vrbového dřeva
Zaříkadlo k přilákání vyhlédnutého milence by se mělo vyslovovat v pátek, což je den zasvěcený Venuši, bohyni lásky, a při dorůstajícím měsíci, aby jeho síla byla co největší.
Postup: zaříkání vysněného milence nebo milenky dělejte v pátek v noci, při svitu měsíce. Vybavte si jeho podobu a dejte mu magické jméno. Toto jméno pak vyrijte špendlíkem do svíčky. Své jméno napište na proužek papíru, ten omotejte stuhami a myslete přitom na svoji lásku. Vystavte svíčku, brslen/vrbu i papír zabalený ve stuhách měsíčnímu světlu a požádejte Venuši aby jim požehnala. Svíčku postavte a zapalte ji. Pak se soustřeďte na její plamen a představujte si sebe a svoji lásku, jak se držítete za ruce. Omotejte stuhy s papírem okolo brslenu/vrby, zatímco hořící svíčka stravuje vryté magické jméno vaší lásky. Kapajícím voskem pak zapečeťte a uchyťte oba konce stuhy k brslenu/k vrbě. Ten mějte při sobě celou noc. Na druhý den stuhy rozpleťte, tak osvobodíte kouzlo a přivoláte lásku.

Jak jej získat zpátky - navrácení partnera, který vás pomalu citově opuští
Nemáte tušení, zda váš milý už vás tak nemiluje, nemá-li milenku, nebo vás prostě přestal milovat. máte šanci to změnit.
Potřeby : větší jehla na šití, svíčka libovolné barvy, zápalky
Postup: Propíchněte knot svíčky jehlou, zapalte ji, plně se soustřeďte a proneste následující zaklínadlo:
Jehlo v plamenech, ohnivá jehlo - roztrhej jeho myšlenky - ať se třese, naříká - dokud se ke mně jeho srdce nevrátí! Pomalu se zklidněte a jehlu v knotu nechte a vše si dobře ukliďte. Klidně se vraťte do postele. až bude vše podle vašich představ, můžete jehlu z knotu vyndat.Svíce i jehla se poté zakopává do země.

Jak jej získat zpátky II. - navrácení partnera
Potřeby: kousek látky, fotografie vašeho milého, nový snubní prsten
Postup: Ušijte malou panenku z látky, která se mu bude podobat. Na tvář mu můžete přidat jeho fotografii. Šaty mu ušijte ze zářivého sametu. Na levou ruku mu navlékněte nový nepoužitý snubní prsten. Potom panenku vezměte do kostela a ukryjte někam za oltář nebo do jeho blízkosti třeba za kůr. Vaše láska bude okamžitě obnovena, ale držte se přesně instrukcí, jinak z jeho strany dojde ke zrušení lásky, manželství.

Jak jej získat zpátky III.
Potřeby: větší jehla na šití, kousek pergamenu
Postup: vezměte jehlu propíchněte si sním zápěstí, a krví napište na čistý pergamen vaše křestní jméno a jeho přijmení. Potom okolo jmen nakreslete čtverec a pergamen noste na srdci. Poté vizualizujte přesně co chcete, aby se vyplnilo. Měl by být doma za týden.

Jak se opět setkat - jednoduché kouzlo pro začátečnice
Potřeby: svíce a vonné tyčinky pro zlepšení koncentrace
Postup: Kdyz se setkáte s mužem, který vás zajímá, začněte si opakovat jeho jméno. Těsně před usnutím si pevně přejte ho vidět znovu (nezapomeňte na vizualizaci). Poté ho znovu spatříte nebo se sním setkáte.

Kouzlo s odstřižky nehtů - na udržení partnera
Potřeby: vaše a jeho odstřižky nehtů, sirky, svíce a vonné tyčinky na zlepšení koncentrace
Postup: vezměte nějaké vaše odstřižky nehtů a stejně tolik i jeho odstřižků a dohromady je o půlnoci spalte. Plně se při tom koncentrujte a snažte si vizualizovat co nejlépe jeho obraz a vaši plnohodnotnou lásku k vám.

Jak probudit lásku muže
Potřeby: trocha půdy, malý hliněný květináč, hrst semínek měsíčku
Měsíček ( calendula officinalis ) byl od nepaměti symbolem vytrvalosti.
Postup: nejdříve si musíte do květináče obstarat trochu půdy, v níž nechal otisk nohy váš milenec nebo partner. Neemusí jí být tolik, aby naplnila celý květináč, ale aspoň část půdy v něm musí pocházet z tohoto zdroje. Při dorůstajícím měsíci a nebo za úplňku, když má měsíc největší sílu, a nejlépe na konci jara nebo v létě, zasaďte do květináče semínka měsíčku. Přitom si tiše prozpěvujte či říkejte co přesně chcete, aby se splnilo.A myslete láskyplně na svého milence. Květináč postavte na slunné místo a kytku pečlivě zalévejte a ošetřuj. Květiny netrhejte, tím by kouzlo ztratilo svoji sílu. Na podzim seber semínka a schovejte je do příštího jara, kdy je stejným způsobem zasadíte znovu.

Rituál na získání lásky - z keltské magie
Potřeby: 2x růžovou svíčku, kotlík (kastrůlek), kadidlo (kuřidlo) lásky nebo např. růže,...
Postup: Za přibývajícího měsíce, v pátek postavte kotlík na oltář (místo vašeho pracoviště) mezi dvě růžové svíčky. Do kotlíku postavte fuchsiově červenou svíčku. Zapalte kadidlo lásky a růžové svíčky. Hůlkou (nebo nožem ) 3x zaťukejte na kotlík a říkejte:
Hledám jeho/ji a také ho/ji najdu. Přiveď ho/ji a upoutej ho. Nechť srdce srdci navěky patří. Jak pravím, tak ať se i stane.
Znovu 3x zaťukejte na kotlík. Rozsviťte červenou svíčku, abyste uspíšili účinek kouzla. Pak můžete rituál ukončit, ale svíčky nechte dohořet.
 
 

Magie kamenů

zdroj:www.magiicke.estranky.cz
KAMENY
Kameny mají velkou magickou moc. Jsou odedávna používány na pomoc v magii. Barva vašich vybraných kamenů bude mít stejný význam při divinaci (věštění) jako při zaklínání. Významy se vyvíjely po dlouho dobu. Pokud si zvolíte kameny, které obsahují více barev, sílu bude mít ta, která převládá. Své kameny přechovávejte v látkovém pytlíku, který bude tak široký, aby se vám do něj vešla ruka. Než se vyladíte na energii kamenů, držte je často v ruce a duševně vyhledávejte jejich pomoc a znalost. Je dobré mít od každé barvy více kamenů.
Nezáleží na tom jestli jsou leštěné nebo ne. Budete-li mít několik kamenů stejné barvy a rozložíte -li je v kruhu nebo na oltář dosáhnete tím zvláštního magického účinku. Je dobré, aby kameny byly položeny na tmavém sametu nejlépe černém nebo tmavě zeleném. Pokud máte rádi zvláště určitou barvu a přejete si, aby měla ve vašem životě moc, noste náhrdelník nebo prstínek s tímto kamínkem. Posílí se tím vaše aura.
K tomu, abyste určili, které barvy jsou ve vaší auře slabé a nebo v ní nejsou zastoupeny vůbec, nastříhejte si kroužky z barevného papíru - bílou, červenou, černou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou, levandulovou, oranžovou,... Ve své dominantní ruce držíte kyvadlo a na dlaň druhé ruky položte dominantní kroužek. Kyvadlo zůstává v klidu, pokud barva odpovídá vaší auře. Pokud se bude kyvadlo otáčet ve směru hodinových ručiček, je barva vyhovující. pokud se bude otáčet proti směru hodinových ručiček, je vaše aura v této barvě slabá.
Když máte pocit, že chccete kameny používat a přijmout, položte je za úplňku na oltář, kvůli posvěcení. Oltář by měl být přikryt bílou látkou a v každém rohu by měla stát bílá svíčka. Udělejte kolem sebe kruh. Zapalte kadidlo, položte ruce na kameny a říkejte:
"Kameny síly, mocné kameny kouzelné, připojte se ke mně, nechť vás používám. Pomáhejte mi při svých kouzlech. Dejte mi vědomosti te studní hlubokých. Kameny síly, mocné kameny kouzelné, připojte se ke mně, nechť vás používám."
Podržte kameny nad dýmem z kadidla a nad plameny svíček. Uložte je do pytlíku a nechte přes noc na oltáři.

K divinaci(věštění)vezměte sametovou látku, kterou rozprostřete a kameny ve váčku lehce válejte po látce. Soustřeďte se na otázku, kterou chcete zodpovědět. Aniž byste se podívali do pytlíku, sáhněte do něj a vytáhněte kámen a směrem k východu položte další kámen, dále směrem k jihu, dále na západ, sever a poslední kámen vytáhnete a dáte doprostřed.
Východje oblast pro ideu, myšlenky , inspiraci, okultistické schopnosti.
Jihje oblast pro akci, vášeň, změnu, předvídání situací.
Západ je oblast pro city, léčení, manželství nebo vztahy, lásku.
Sever je oblast prosperity, peněz, růstu, úspěchu, podnikání, zaměstnání.
Středlátky je pro moc, kterou používáte, az už negativní nebo pozitivní, aby ovlivnila otázku.
Uvědomte si kámen se světovou stranou na které leží, potom ve vztahu k ostatním kamenům. Např. pokud je černý kámen na jihu, naznačuje strnulost života, strach ze změny, nebo máte k událostem negativní postoj. Purpurový kámen na západě naznačuje úspěšné dosažení vašich cílů v lásce, léčení nemocí. Bílý kámen na východě ukazuje na potřebu zklidnění, zatímco modrý kámen na severu naznačuje, že možný posun nebo cesta vám pomohou přinést potřebné změny v jednání. Oranžový kámen uprostřed naznačuje, že máte sílu změnit svůj osud. Při magických úkonech můžete rozmístit v kruhu kolem kotlíku (nádoby) třináct kamenů. Kameny nemusejí mít stejnou barvu. Např. pro kouzla na prosperitu, peníze, můžete použít pyrit, abyste navýšili své schopnosti vydělávat peníze, magnetovec k tomu, abyste k sobě přitáhli bohatství, hnědý kámen k tomu, abyste získali na pomoc živly. Země, bílý kámen k tomu, aby vás dovedl ke správné cestě k dosžení cíle a horský křišťál k tomu, abyste nejdříve znásobili energii, kterou vysíláte. Byliny nebo svíčky pomáhají kamenům v určování zdrojů síly k jejímu umocňování.

Barevná symbolika kamenů
Bílá:Duchovní vedení, dále vedení na správné cestě, klid, soudtředit se, vidět, jak pomíjejí veškeré iluze. Např. achát, křemen
Červená: Odvaha čelit konfliktů nebo zkouškám, energie, jednání např. granát, rubín, červený jaspis, červený achát, tmavý karneol
Růžová: Léčení, upřímná láska, přátelství. Např. růžový kalcit, růžový křemen, achát
Oranžová: Změna osudu, moc, vláda nad situací. Např. karneol, hyacint
Žlutá: Moc mysli, duševní tvořivost, náhlé změny. Např. jantar, topas, citrin
Modrá: Harmonie, pochopení, cesty nebo stěhování Např. lapis lazuli, labradorit
Zelená. Manželství, vztahy, rovnováha, praktická tvořivost - rukodělná,... , plodnost, růst.Např. jadeit, malachit, amazonit
Purpurová: Přemáhání smůly, ochrana, duševní a duchovní růst, úspěch v dlouhodobých plánech. Např. ametyst, beryl, křemen
Indigová: Objevování minulých životů, problémy s karmou, vyvažování karmy, odstranění nežádoucích zvyků nebo zkušeností Např. tyrkys, ametyst, beryl
Hnědá: Živly Země, úspěch, posílení všech magií Země a okultních schopností, zdravý rozum. Např. tygří oko, záhněda
Černá: Vázanost, obrana zapuzování černé magie, obrácení kouzel a myšlenek v pozitivní sílu, obrana všeobecně, pesimismus, pocit svázanosti. Např. gagát, onyx, obsidián

Další kouzelné kameny:
Magnetit nebo Magnetovec: přitahuje - je schopen přitáhnout to, co chcete.
Měsíční kámen: získání okultistické schopnosti, uklidňování emocí, povznesení se nad problémy, božstva Luny
Horský křišťál : znásobuje magickou sílu, okultismus, pomáhá při věštění, posiluje síly, které se uvolňují při jakýchkoliv kouzlech
Pyrit: peníze, prosperita, naprostý úspěch, božstva Slunce - nošený v peněžence rozmnožuje peníze.
Růženín: přitahuje silně lásku, zklidňuje velké emoce, posiluje lásku a přátelství
Léčení pomocí drahých kamenů:
Achát: posiluje dásně a zrak
Ametyst - protijed při otravě alkoholem, uklidňuje mysl
Beryl: (zelený, žlutý a modrý i bílý )jsou na jaterní potíže, bránice
Diamant: (bílý, modrý, žlutý ) působí na kašel, hleny, lymfatický systém, bolesti zubů, nespavost křeče
Granát: (červený ) anémie, choroby krve
Chyryzolyt (olivově zelený, hnědý, žlutý, červený) horečky, noční můry
Jadeit (zelený) nemoci ledvin, žaludeční bolesti, čistí krev
Jantar (žlutý, oranžový) pomáhá při vadách zraku, hluchotě, úplavici, krčních problémech, senné rýmě, astmatu
Jaspis (žlutý, zelený) žaludeční problémy, nervozita
Karneol (červený) krvácivost, zastavuje krvácení z nosu, čistí krev
Krevel (zelený a červený) snižuje krvácivost, zastavuje krvácení z nosu
Korál(červený, bílý) zastavuje krvácení, pomáhá při zažívacích problémech, epilepsii u dětí, vředech, jizvách, bolavých očích
Lazurit (bleděmodrý až azurový, fialovomodrý, zelenomodrý) Lapus Lazuli, oční problémy, pomáhá naladit vyšší duchovní vibrace, vitalitu, sílu, Lapis ligurius cholera, revmatizmus
Měsíční kámen (světlemodrý připomíná opál) poruchy hospodaření s vodou v organismu - vodnatelnost, otoky, dodává sílu.
Opál (červený až žlutý, černý, tmavozelený) srdce, oči, chrání a harmonizuje
Perla (bílá) uklidňuje, tiší hněv
Rubín (červený) bolest, tuberkuloza, kolika, nežity, vředy, jed, oční potíže, zácpa
Safír (modrofialový) oči, nežity, revmatizmus, kolika
Sardonyx (červený, hnědočervený, černý) duševní a emocionální účinky, potlačuje smutek, přináší štěstí
Smaragd (zelený) oční choroby, celková léčba
Topas (žlutý až bílý, zelený, modrý, červený) zrak, krvácivost
Tyrkys (modrý, modrozelený, zelený) zrak , omlazuje
Léčivá voda se vyrábí z pramenité vody, do které se vhodí kámen, (právě ten , který je potřeba na váš problém) a nechá se na okně alespoň 3 hodiny nabíjet slunečním světlem. Voda se pije 3 x denně jeden šálek.
Kameny podle zvěrokruhu
Tato tabulka slouží k určení vhodného polodrahokamu pro určité znamení. Můžete kameny nosit, (střídat ) podle nálady, nebo léčení, podle barev, vlastností anebo podle přiřazení k znamení. Já si kameny vybírám podle barvi podle přiřazení k znamení i podle druhu, který je určen na konkrétní problém. Kameny je potřebné vyzkoušet,( protože přirovnám to k jídlu, né každému chutná např, svíčková s knedlíky.) Přiřazená tabulka by vám tedy měla pomoci při vašem hledání.
Skopec 21. 3. - 19. 4. Rubín, Ametyst, Krevel, Hematit, Karneol, Jaspis, Granát, Rubelit, Diamant
Býk 20. 4. - 19. 5. Růženín, Aventurín, Citrín, Achát, Safír, Turmalín, Smaragd, Malachit
Blíženci 20. 5 . - 21. 6. Tygří oko, Akvamarín, Citrín, Achát, Jantar, Zl. Topas, Sagenit, Chalcedon,
Rak 22. 6. - 23. 7. Chalcedon, Perly, Opál, Jaspis, Karneol, Smaragd, Chryzopras, Měsíční kámen
Lev 24. 7. - 22. 8. Křišťál, Dimanat, Jantar, Rubín, Granát,Tygří oko,Olivín, Sagenit
Panna 23. 8. - 21. 9. Ametyst, Lapis-lazuli, Jaspis, Tygří oko, Karneol, Safír, Sodalit, Jantar
Váhy 22. 9. - 21. 10. Lapis -laszuli, Topas, Granát, Perly, Rubelit, Akvamarín, Růženín, Jadeit, Chrysokol, Kunzit
Štír 22. 10. - 20. 11. Turmalín, Topas, Granát, Obsidián, Achát, Hematit, Rubín, Malachit
Střelec 21. 11 - 20.12. Topas, Opál, Sodalit, Chalcedon, Aventurín, Ametyst, Safír, Lapis-lazuli, Tyrkys
Kozoroh 21. 12. - 19. 1. Jaspis, Obsidián, Onyx, Křišťál, Zelený Turmalín, Chryzopras, Záhněda, Kočičí oko, Malachit, Křemen
Vodnář 20. 1. - 18. 2. Křišťál, Tyrkys, Opál, Akvamarín, Modrý Topas, Amazonit, Fluorit, Safír, Zirkon
Ryby 19. 2. - 20. 3. Akvamarín, Tyrkys, Ametyst, Safír, Měsíční kámen, Korál, Opál, Kunzit, Fluorit, Jadeit
- dodává sílu
Achát Mechový - Posiluje zdraví
Amazonit - uklidňuje, uvolňuje
Ametyst - klid, duchovní síla
Avanturín - klid
Fluorit - rozvíjí ducha
Hematit -životní pohoda
Jaspis - pochopení, harmonie
Karneol - energie
Křišťál - síla
Lapis Lazuli - uvolnění, duševno
Magnezit - trpělivost
Obsidián - víra ve schopnosti
Onyx - ochrana,
Perle´t - proti stresu
Rodonit - dobrý přítel srdce
Růženín - láska
Jadeit - pro uvolnění
Sodalit - čistota
Tygří oko - tvůrčí schopnosti
Tyrkys - štěstí, přátelství
Unakit - nezávislost
Ulexit - sebevědomí
Zlatý Avanturín - vitalita
 
Magie svící zdroj:www.magiicke.estranky.cz
Historie zapalování svící je stará jako lidstvo a její původ se odvíjí od rituálu uctívání ohně. Už celá staletí, dodávají hořící svíce svou krásu a lesk různým ceremoniálům. Známé jsou např. římskokatolické nebo židovské svíčkové rituály v kostelích nebo synagogách, při křtu, na procesích, pohřebních hostinách,.. Světlo a svíčky jsou symboly klidu, míru, ticha, čistoty, uctívání, ochrany, vyjadřují vztah k Bohu nebo nám ukazují cestu. Většina si prožila svůj první svíčkový rituál už dětství, v podobě svíček na dortu k narozeninám . V podobě sfouknutí svíček a přání, které se mělo stát.
Tento zvyk je založen na : 1) na koncentraci, 2) a na použití usměrňujícího symbolu. pokud chce totiž někdo něčeho dosáhnout, musí se nejdřív soustředit , pak říct svoje přání a nakonec sfouknout svíčky nejlíp se zavřenýma očima ( takový postup podpoří uskutečňování přání). Svíčkové magii se může věnovat prakticky kdokoliv. Cílem je koncentrace vůle, přání a duchovní síly k dosažení žádoucí změny. Víra ve vyšší moc je však nevyhnutelná. Bez ní nejde očekávat pozitivní výsledky. Každý kdo si k nějakému účelu zapálí svíčku, dostává se do kontaktu se svým podvědomím. Když jste v bdělém stavu - vědomí je aktivní. Když spíte, dostává se podvědomí do popředí, které má přímý vztah ke snům, vizím, ale úplně se vymyká kontrole vědomí. Čarodějnice/mág se snaží obrátit bdělý, ohraničený pohled vědomí a získat kontakt s podvědomím. Při tom oslovuje především rovinu mediálních daností a pocitů.

Druhy rituálních svíček
Oltářní svíce
Používají se dvě bílé svíčky, které se postaví do obou zadních rohů oltáře. Říká se jim oltářní svíčky - mají praktickou a symbolickou funkci. Praktické využití je v osvětlování pracovního prostoru a proto se rozsvicují jako první a zhasínají jako poslední. A symbolické využití je zapálení svíček a zhasínání oltářních svíček znamená začátek a konec rituálu. Bíla barva symbolizuje čistotu a prostotu.
Obětní svíce
Obětní svíčky jsou nejdůležitější rituální svičky a jejich místo je uprostřed oltáře. Barva obětních svíček je vždy symblicky shodná s cílem, jehož se rituálem snažíme dosáhnout.
Astrologické svíce
Reprezentují osobu nebo osoby pro, které se rituál vykovává, příp. u nichž chceme rituálem dosáhnout změny. Barva se řídí datem narození anebo astrologického znamení osob. Když neznáme datum narození osoby, můžeme použít bílou svíci ze včelího vosku. Další možností je vyrýt jméno osoby do bílé svíčky. Bílá je neutrální barva a výborně se hodí k symbolizaci osoby nebo neznámého faktoru.
Denní svíce
Denní svíce můžeme, ale nemusíme používat při každém rituálu. Jejich barva závisí na dni v týdnu, kdy se rituál vykonává. Denní svíčky stavíme nalevo nebo napravo od středu oltáře, podle druhu rituálu. Jejich funkce je zvýšení síly při rituálu. Měly by se používat jako podpůrný prostředek k dosažení cíle.

Pomazavávání a posvěcování svíček
Svíčky musíte vlastnoručně pomazat. K tomu slouží různé éterické oleje. Některé z nich jsou barevné a hodí se především na svíčky stejné barvy. Např. oranžová svíce se maže mandarinkovým olejem, hnědá svíce se maže ořechovým olejem. Bezbarvé oleje jsou velmi praktické, a jde je používat na svíčky jakékoliv barvy. Když nemáte olej vhodné barvy můžete použít bezbarvý všestranný olivový olej. Při pomazávání svíčky se rozlišuje severní pól (konec svíčky s knotem) a jižní pól( pata svíčky) a střed svíčky. Svíčka se pomazává nejdříve od středu svíčky k Severnímu pólu a pak se potře od středu k jižnímu pólu. Svíčka se pomažeme lichým počtem pomazání. Pomazání posiluje koncentraci. Při pomazávání se soustřeďujeme na svůj problém, na svou otázku či přání. Musíte si představit, že se přání už splnilo. Máte-li problém, měl by se ve vaší vizi úplně rozplynout. Tím se naše myšlenky zaktivitují a můžou v duchovním světě působit na podobné vize. Smysl pomazání svíce je v tom, že se utvoří psychické spojené mezi námi a svící. Ruce přenášejí naši energii na svíci.

Svíčky a barvy
Každý barevný odstín má vlastní charakter, a vysílá určité energie a síly. Všechny barvy jsou důležité , žádná neni lepší nebo horší.
Bílá barva-vyjadřuje silnou a laskavou energii, spojení, schopnost zbavit se strachu, a moc. Vyjadřuje odevzdanost vyšší moci, zákonitostem univerzální životní energie.
pozitiva-čistota, pokora, mír, nevinnost, duchovnost, upřímnost, láska k pravdě, bezúhonost, jednoduchost.
negativa-slabost, zranitelnost, nedostatek životní síly, nepravdivost, ztráta energie, zranitelnost.
Žlutá barva-barva kontaktů, veřejného života, příchylnosti k duchovnu, zprostředkuje veselí. Její energie symbolizuje řešení, někdy i rozplynutí.
pozitiva-moudrost, inteligence, duchovní bystrost, myšlení, láska ke svobodě, spokojenost.
negativa-nechuť, špatná nálada, konkurence, závist, sklíčenot, klamné naděje, roztříštěnost.
Růžová barva-barva srdce, vyjadřuje lásku a oddanost, je využitím ženského aspektu.
pozitiva-zjemnělá smyslnost, duševní vnímavost, pocit štěstí, oddanost, platonická láska, snění, senzibilita.
negativa-ztráta vztahu k realitě, poddanost, znejasnění, únik před skutečností, sentimentálnost.
Červená barva-barva radosti ze života, dodává vzrušující energii, která může být tvořivá a ničivá. Vyjadřuje velice silnou vůli.
pozitiva-síla, sexualita, láska, odvaha, zdraví, vitalita, vášeň, inspirace, dynamika, motivace, nadšení, polzení, zrození, triumf.
negativa-nenávist, neovladatelná a primitivní vášeň, krev, válka, anarchie, násilí, mstivost, rebelie, útočnost.
Modrá barva- barva rovnováhy, porozumění a komunikace. Je to duchovní barva duhové škály. Přináší klid a mír, uvolnění a harmonii.
pozitiva-inspirace, důvěra, klid, pokora, upřímnost, duchovnost, intuice, láska ke všemu tvorstvu, spravedlnost, zbožnost.
negativa-chlad, smutek, melancholie, slzy, apatie, starosti
Oranžová barva- barva sebedůvěry, znázorňuje vůli žít, radost v životě, chuť odevzdat se. Obsahuje obrovskou poznávací energii.
pozitiva-život, energie, radost, teplo, hrdost, rozptýlení, povzbuzení, síla veselost.
negativa-slabost, strach, nenávist, žárlivost, zbabělost, nemoc
Zelená barva-barva srdečnosti, harmonického růstu, uvolňuje tvořivou energii
pozitiva-odevzdanost, uzdravení, obnova, věčná mladost, stabilita, radost, klid, růst, nadbytek, plodnost, bohatství, příroda, život, zotavení, mladost.
negativa-závist, lakomství, disharmonie, zlost, nedůvěra, hněv, zbabělost, nemoc
Purpurová barva-purpur je vyvážení dvou protikladů, vede člověka k hranicím mystiky, dává duchovní sílu.
pozitiva-duchovní síla, univezrální vědomí, důvěra v Boha, společenské uznání, poznání hranic
negativa-touha po moci, tyranie, zneužití moci, egocentrizmus
Hnědá barva- je barva bezpečí, útulnosti, stability a života spjatého s přírodou. Vyjadřuje tělesné i smyslové pocity, ale i pokání a askezi.
pozitiva-rovnováha, bezpečí, klid, nový začátek, plodnost, zralost, solidnost
negativa-extrémní pykání, askeze, rozpaky, nedostatek vůle
Šedá a stříbrošedá barva - barva zralosti, neutrality, přizpůsobivosti. tmavošedá působí dost děsivě, světlá stříbrošedá uklidňuje a je nositelkou naděje.
pozitiva-dokonalá neutralita, diskrétnost, vyváženost
negativa-potlačování, neúspěch, porážka, zamlžení, odměřenost, strach, omezení
Černá barva-barva bezpodmínečné schopnosti přijímat. V sousedství s černou získávají ostatní barvy na jasnosti - černá jim nekonkuruje, ale vyzdvihuje a zvýrazňuje. Kdo má rád černou potřebuje energii zvenčí, pravděpodobně proto, že je tok jeho energie zablokován.

Vztahy mezi znameními zvěrokruhu dny v týdnua barvami svíček

Znamení Datum Barva
Skopec 21. 3. - 19. 4. červená,růžová
Býk 20. 4. - 19. 5. červená, oranžová
Blíženci 20. 5 . - 21. 6. oranžová
Rak 22. 6. - 23. 7. žlutá, oranžová
Lev 24. 7. - 22. 8. žlutá
Panna 23. 8. - 21. 9. žlutá, zelená
Váhy 22. 9. - 21. 10. zelená
Štír 22. 10. - 20. 11. zelená, modrá
Střelec 21. 11 - 20.12. modrá
Kozoroh 21. 12. - 19. 1. modrá, fialová
Vodnář 20. 1. - 18. 2. fialová
Ryby 19. 2. - 20. 3. fialová
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek